ENGLISH

WŁADZE Organami kolegialnymi Szkoły są: Senat i Rady Wydziałów. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektorem obecnej kadencji jest Jego Magnificencja, prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek.

Szkoła jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i Rady Wydziałów.

Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza.

Rektor kieruje działalnością Szkoły przy pomocy pełnomocników.
Kanclerz kieruje z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką Szkoły oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie udzielonego upoważnienia.

(ze Statutu PWSFTviT)

Rektor
 • Jego Magnificencja,
  prof. dr hab.
  Mariusz Grzegorzek
  filmpolski.pl REKTORAT
  42 27 55 814, wew. 814
  Email
Prorektor
+
Pełnomocnicy
 • dr hab. Michał Staszczak Prorektor ds. Nauczania i Studentów filmpolski.pl
 • mgr Marcin Malatyński Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej filmpolski.pl
 • mgr Agata Golańska Główny Koordynator ds. Produkcji Filmowej i Telewizyjnej filmpolski.pl
Kanclerz
+
Kwestor

Senat

Senat PWSFTviT w kadencji 2016/2020:

prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek Rektor, Przewodniczący

dr hab. Michał Staszczak Prorektor ds. Nauczania i Studentów

dr hab. Piotr Mikucki Dziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej

prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz Dziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej

prof. dr hab. Zofia Uzelac Dziekan Wydziału Aktorskiego

dr Roman Sawka Dziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:

prof. dr hab. Alicja Panek-Piętkowska

dr hab. Józef Romasz

prof. dr hab. Krzysztof Heyke

prof. dr hab. Ryszard Lenczewski

dr hab. Milenia Fiedler

dr hab. Izabela Łapińska

prof. dr hab. Julitta Sękiewicz-Kisiel

dr hab. Monika Talarczyk-Gubała

prof. dr hab. Krzysztof Rynkiewicz

dr hab. Andrzej Sapija

dr hab. Piotr Seweryński

dr hab. Marian Szukalski

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr Małgorzata Flegel

dr Andrzej Mellin

mgr Monika Żelazowska

mgr inż. Jarosław Nizel

Przedstawiciele studentów

Kamil Staszczyszyn

Michał Fronc

Milena Le Viet

Alicja Chapko

Mikołaj Szczęsny-Nowak

Piotr Żurawski

Przedstawiciel doktorantów:

mgr Katarzyna Boniecka

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Dorota Pruchniewska

mgr Monika Jaworska

mgr Antoni Galoch

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

mgr Iwona Kopeć

dr Anna M. Zarychta

mgr Jarosław Czembrowski

mgr inż. Małgorzata Kotlińska

mgr Marcin Malatyński

mgr Igor Duniewski

Przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni: ZNA, NSZ "Solidarność", NSZ "Niezależność"