ENGLISH

SAMORZĄD
studencki
Samorząd Studencki Szkoły Filmowej w Łodzi reprezentuje prawa i interesy wszystkich studentów wobec władz Uczelni. Wspieramy studentów w działaniach dotyczących ich spraw, jesteśmy inicjatorami wydarzeń kulturalnych, zabieramy głos w każdej istotnej sprawie i mamy realny wpływ na życie naszej Szkoły.

Samorząd Studencki otwarty jest na każdy problem, prośbę i opinię studentów Szkoły Filmowej. Pełna lista zadań Samorządu Studenckiego wynikająca z Ustawy o Prawie o szkolnictwie wyższym jest do pobrania tutaj. Sprawdź, czy i w jakim zakresie możemy Ci pomóc, a następnie skontaktuj się z nami. Jeżeli chcesz brać czynny udział w życiu Szkoły i współdecydować o sprawach dotyczących studentów, zapraszamy na nasze zebrania. Informacje o naszych spotkaniach i podejmowanych na nich tematach zamieszczamy na naszym profilu na portalu Facebook:

www.facebook.pl/samorzad.pwsftvit

Instytucje i firmy zainteresowane współpracą z Samorządem Studenckim Szkoły Filmowej w Łodzi zapraszamy i prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem maila lub portalu facebook.

Samorząd Studencki Szkoły Filmowej w Łodzi istnieje od 2008 roku. Przewodniczący Samorządu Studenckiego wybierany jest na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na 2-letnią kadencję. Podczas zebrania wybierany jest również zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu Samorządu Studenckiego. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu Uczelni. 

Skład samorządu

Skład obecnej kadencji Zarządu Samorządu Studenckiego Szkoły Filmowej w Łodzi:

  • Adrian Cieszkowski Przewodniczący Samorządu Studenckiego
  • Jan Bazyli Ledworowski Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego
  • Maria Kamerduła Sekretarz i Pełnomocnik ds. Mediów Społecznościowych
  • Jakub Rados Przedstawiciel Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
  • Katarzyna Małyszko Przedstawiciel Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej
  • Oliwia Adamowicz Przedstawiciel Wydziału Aktorskiego
  • Luiza Pietrzak Przedstawiciel Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej

Kontakt

+48 666 174 187 student@filmschool.lodz.pl