PRZETARGI
i konkursy

Przetargi

1 BIP Przetargi i Konkursy umieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.filmschool.lodz.pl (na dole strony głównej kliknięcie na flagę polski z napisem bip).
2 Zapytanie konkursowe dotyczące wykonania klimatyzacji Łódź, dn. 08.09.2014

Zapytanie konkursowe dotyczące wykonania klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Nowych Mediów

 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na wykonanie, zgodnie z załączonym projektem wykonawczym klimatyzacji wyznaczonych pomieszczeń w budynku Centrum Dydaktyki Nowych Mediów przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi.

Wykonawca może podać w wycenie i zastosować w realizacji materiały i urządzenia równoważne o nie gorszych parametrach od zapisanych w projekcie.
W obecnym etapie realizacji do wykonania przeznaczone są następujące pomieszczenia: 018, 310, 312, 336. Wycena i realizacja ma dotyczyć tylko tych pomieszczeń. Należy podać koszty wykonania klimatyzacji w poszczególnych pomieszczeniach.
Termin składania ofert w sekretariacie Kanclerza w siedzibie PWSFTviT: 16.09.2014, do godz. 10:00 lub na adres e-mail: 
mstarzomski@filmschool.lodz.pl, rkubiak@filmschool.lodz.pl
 Termin wykonania zadania: 21 dni od momentu podpisania umowy Okres gwarancji: 24 miesiące Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 24godz. od momentu powiadomienia o awarii. Inwestor zastrzega sobie ewentualną możliwość rezygnacji wykonania klimatyzacji w jednej z sal bez podania przyczyny.
 Kontakt: Arkadiusz Noremberg, tel. 42 275-58-26 Ryszard Kubiak, Marek Starzomski, tel. 42 275-58-45. e-mail: mstarzomski@filmschool.lodz.pl fax: 42-634-58-26

Dokumentacjakonkursowa.zip

3 Informacja o podpisaniu umowy Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ul. Targowa 61/63 informuje, że w dniu 06.08.2014 r została podpisane umowa na:"Dostawę wraz z montażem regałów jezdnych dla Archiwum Filmowego" z  Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym ROL-MOT Sp. Z o.o. ul. Czachowskiego 29 27-310 Ciepielów. Nr sprawy ZO/01/2014.
4 PN/06/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ul. Targowa 61/63 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Rozbudowę sieci LAN PWSFTViT".

Numer ogłoszenia: 167371 - 2014;
data zamieszczenia: 01.08.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 167407-2014
data zamieszczenia: 01.08.2014

PN/06/2014 SIWZ PN/06/2014 Zal 3A PN/06/2014 Zal 3B pn/06/2014 zmiany pn/06/2014 zalacznik nr 8 podatek vat pn/06/2014 informacja o wyborze oferty pn/06/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
5 PN/04/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ul. Targowa 61/63 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymianę instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z malowaniem na parterze i I piętrze w Domu Studenta PWSFTViT w Łodzi ul. Piotrkowska 189/191. Numer ogłoszenia: 131987 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014

Projekt DS 2014pn/04/2014 - siwz 26.06.2014 PN/04/2014 odpowiedzi na pytania 27.06.2014 PN/04/2014 odpowiedzi na pytania pn/04/2014 Informacja o wyborze oferty PN/04/2014 ogloszenie o udzieleniu zamowienia
6 PN/03/2014, Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, ul, Targowa 61/63. Numer ogłoszenia: 128355 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

Sprostowanie 2014.06.18:
W paragrafie10 pkt 8 do SIWZ - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT należy dopisać nr pakietu na który składana jest oferta Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, Sekretariat Kanclerza i oznakować w następujący sposób Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna ul. Targowa 61/63 90-323 Łódź „Dostawa sprzętu komputerowego i  oprogramowania”. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 02.07.2014 r. o godz. 10:00" PAKIET NR ......................

Sprostowanie 2014.06.16:
z ZAŁĄCZNIKA NR 3b - FORMULARZ CENOWY o brzmieniu: 2. płyta główna ATX należy usunąć.
w ZAŁĄCZNIKU NR 3C - FORMULARZ CENOWY uległy zmianie ilości poszczególnych komponentów

Jednocześnie załączniki 3 3b 3c i cały przetarg powinny mieć Nr sprawy PN/03/2014
za pomyłki przepraszamy

pn/03/2014 siwz pn/03/2014 zal3 pn/03/2014 zal3b pn/03/2014 zal3c 2014.07.03 pn/03/2014 Informacja o wyborze oferty pn/03/2014 informacja o podpisaniu umowy
7 PN/02/2014, Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ul. Targowa 61/63 ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi . Numer ogłoszenia: 127999 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 pn/02/2014 siwz 2014.06.17 pn/02/2014 odpowiedzi na pytania pn/02/2014 odpowiedzi 20.06.2014 pn/02/2014 informacja o wyborze oferty PN/02/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
8 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PN/01/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ul. Targowa 61/63 ogłasza przetarg nieograniczony na:
 "Dostawę akcesoriów do kamery filmowej Arri Alexa XT". Numer ogłoszenia: 93915 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

Odpowiedzi na Pytania
siwzpn_01_2014 pn/01/2014 odpowiedzi Informacja o wyborze oferty pn/01/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn/01/2014
9 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ul. Targowa  61/63 informuje,że w dniu 01.01.2014 r. została podpisana umowa na:Przesył energii elektrycznej do punktów odbiorów wskazanych przez Zamawiającego.
z  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź Nr sprawy: WR/12/2013Numer ogłoszenia: 21089 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ul. Targowa  61/63 informuje, że w dniu 20.12.2013 r. została podpisana umowa na:

Ubezpieczenie mienia PWSFTViT oraz odpowiedzialności cywilnej z firmą Generali T.U. S.A Oddział Łódzki  ul. Piotrkowska 89, 90-432 Łódź                                                                                          
Numer sprawy; PN-26-2013
Numer ogłoszenia: 279335 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ul. Targowa  61/63 informuje, że w dniu 13.12.2013 r. została podpisana umowa na:

Wymianę instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z malowaniem na II piętrze w Domu Studenta PWSFTViT w Łodzi ul. Piotrkowska 189/191- zamówienia uzupełniające, z firmą

ELEKTRO - LUK  Łukasz  Szczypkowski 93 -438 Łódź ul. Rudzka 135/137,

Numer sprawy: WR-13-2013
Numer ogłoszenia: 274691 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013

12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ul. Targowa  61/63 informuje, że w dniu 13.12.2013 r. została podpisana umowa na:

Digitalizacja zasobów archiwalnych PWSFTviT z firmą:

FIXAFILM Sp. z o.o.  ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa

Numer sprawy: PN/27/2013
Numer ogłoszenia: 272969 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
13 Archiwalne przetargi Archiwum

Konkursy

Brak konkursów.