ENGLISH

Restart latem!

21 .01 .2016
Z powodu zbyt małej liczby aplikacji rekrutacja na podyplomowe studia Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Filmową zostaje przesunięta na okres letni.