ENGLISH

rozpoczęcie zajęć -studia stacjonarne

22 .09 .2015
W dniu 1 października odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I-roku studiów I i II-go stopnia-stacjonarnych.
Od 2 października -rozpoczęcie regularnych zajęć na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej.
Studenci pierwszego roku studiów są zobligowani do uregulowania wpłaty w kasie uczelni za wydanie indeksu ( 4 zł) i legitymacji studenckiej ( 17 zł).