ENGLISH

FILM DOKUMENTALNY zaliczenia

12 .01 .2015
FILM DOKUMENTALNY
Sztuka Operatorska - 2  i  3  Rok
Dr hab. Michał Bukojemski
ZALICZENIA 15 stycznia 2015 – konsultacje/zaliczenie
29 stycznia 2015 – przegląd obowiązkowy/zaliczenie
Sesja: 02 lutego 10.00 (poniedziałek) - zaliczenie
Zapraszam