Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia I stopnia: 3-letnie stacjonarne
Dziekanat

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z systemem IRK:

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do czerwca br.

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:
lipiec br.

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (codziennie od pn. do pt.)

Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się od marca do czerwca na ul. Targowej 57 (Domu Guzego) po potwierdzeniu terminu telefonicznie lub emailem.

Potrzebne dokumenty

  1. Rejestracja on-line od 1. marca.
    UWAGA! Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie (ankietę osobową) i dołączyć je do teczki z dokumentami.
  2. Życiorys – wzór do pobrania poniżej
  3. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości dokument natychmiast załączają w systemie IRK (do x lipca 2018 r.).
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. 3 podpisane fotografie (format jak do dowodu).
  6. Dowód opłaty za egzamin.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w wiązanej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą (z dopiskiem "Organizacja Produkcji, stacjonarne I stopnia - Rekrutacja"):  

Dziekanat Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT 
ul. Targowa 57
90-323 Łódź

Teczka prac

Nie dotyczy

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. 


UWAGA! Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Życiorys kandydata Program studiów

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57. Dojechać tu można: 

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dowodu opłaty za egzamin.
Egzamin to rozmowa kwalifikacyjna, pozwalająca poznać wiedzę i zainteresowania kandydata, może obejmować pytania z poniższych dziedzin:
a) predyspozycje do zawodu,
b) wiedza z zakresu mediów i sztuki,
c) wiedza z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzenie predyspozycji kandydata na studia i do zawodu z uwagi na specyfikę pracy w filmie i telewizji.

Regulamin normujący proces rekrutacji na studia I-go stopnia:
http://www.filmschool.lodz.pl/fileups/stu/20170204141238-regulamin-normujacy-proces-rekrutacji-na-st...