Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia I stopnia: 3-letnie stacjonarne
Dziekanat

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z systemem IRK:

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

Lista osób przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019:
http://www.filmschool.lodz.pl/fileups/stu/20180706155320-lista-przyjetych-na-studia-i-go-stopnia-sta...

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI:
1 marca -

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do xx czerwca 2019 r.

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:
x lipca 2019 r. 

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (codziennie od pn. do pt.)

Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się na ul. Targowej 57 (w Domu Guzego) w następujących terminach:

xx marca 2019 r. (środa) - godz. 15:00
xx kwietnia 2019 r. (środa) - godz. 15:00
xx maja 2019 r.  (środa)  - godz. 15:00
xx czerwca 2019 r. (środa) - godz. 15:00


Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny. 

Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja on-line od 1 marca
https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Skan życiorysu (zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów) – wzór do pobrania poniżej.

b) Skan świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści załączają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK w ogóle nie wypełniają zakładki dotyczącej wykształcenia. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości dokument natychmiast załączają w systemie IRK (w dniu 3 lipca 2018 r.).

c) Skan dowodu osobistego.

d) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

e) Dowód opłaty za egzamin w pdf.


Dostarczenie skanów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów.

Nie wymagamy już przesyłania teczki z dokumentami.
Rejestracja kandydata na studia przebiega drogą elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły.

Teczka prac

Nie dotyczy

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK. 


UWAGA! Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2-3 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji DŁUŻEJ niż 4 dni ROBOCZE, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty mailowo na ww. adres najpóźniej w przeddzień rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym dniu opłata nie zostanie zwrócona.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57. Dojechać tu można: 

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) lub 1 (Doły) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10A lub 10B (kierunek Olechów lub Augustów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10A lub 10B (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Fabryczna 
tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki) lub 1 (Dworzec Chojny) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/ 

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.

1. matura – złożenie świadectwa dojrzałości - wyniki na świadectwie dojrzałości nie mają wpływu na ogólny wynik egzaminu;

2. esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów i znajdujący się w życiorysie kandydata;

3. rozmowa kwalifikacyjna – pozwalająca poznać wiedzę i zainteresowania kandydata, może obejmować pytania z poniższych dziedzin:

a) predyspozycje do zawodu i wiedza w dziedzinie filmu, telewizji i sztuk audiowizualnych,

b) wiedza z dziedziny literatury, teatru i sztuki, 

c) wiedza z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.  

Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzenie predyspozycji kandydata na studia i do zawodu z uwagi na specyfikę pracy w filmie i telewizji.