Wszystkie inwestycje unijne w jednym miejscu
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
30. 09. 2015.
Pozostałe

„Fundusze unijne – nowa przestrzeń dla kultury" to wystawa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którą od dziś można oglądać w Centrum Dydaktyki Nowych Mediów naszej Szkoły.

Na wystawie znajdziecie zdjęcia projektów dofinansowanych w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wystawa, która dotarła do naszej Szkoły była wcześniej prezentowana m.in. w Zamku Królewskim na Wawelu, Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie czy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wybór miejsc nie jest przypadkowy – wszystkie one były dofinansowane ze środków XI Priorytetu. Organizatorem wystawy jest Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. Michał Siarek