Nabór na studia III stopnia
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
29. 04. 2014.
Pozostałe

Szkoła Filmowa w Łodzi nabór na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2014/15.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi  ogłasza nabór na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie sztuk filmowych w specjalnościach: reżyseria filmowa i telewizyjna,
montaż filmowy,
realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego,
film animowany i efekty specjalne,
fotografia; oraz sztuk teatralnych – aktorstwo.

Termin składania dokumentów: 31 lipca 2014 r.

Postępowania kwalifikacyjne odbędą się w trzeciej dekadzie września br.

Wymagane dokumenty: ankieta osobowa, podanie do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia III stopnia, dyplom magistra sztuki lub równorzędny (lub akt nostryfikacji), Curriculum Vitae, autoreferat - credo artystyczne, kserokopia dowodu osobistego, 3 fotografie (format jak do dowodu osobistego), pisemna rekomendacja twórcy uprawiającego analogiczną dyscyplinę artystyczną, dowód opłaty za egzamin.

Dodatkowych informacji udziela: Sekretariat Studiów Doktoranckich Mariola Kukuła-Fotez, tel. 42 2755855; e-mail: aktorski@filmschool.lodz.pl