Nagroda PISF dla naszej książki!
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
17. 09. 2019. Wydział
Produkcja

Publikacja "Społeczny wymiar tworzenia filmu w Polsce" autorstwa Tomasza Kożuchowskiego, Iwony Morozow i Romana Sawki z nagrodą PISF w kategorii "Książka o tematyce filmowej".

Poznaliśmy laureatów 12. edycji Nagród PISF – jedynych polskich nagród za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina.

W tym zacnym gronie znalazła się publikacja naszego Wydawnictwa pt.: "Społeczny wymiar tworzenia filmu w Polsce" autorstwa Tomasza Kożuchowskiego, Iwony Morozow i Romana Sawki (dziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej), nagrodzona w kategorii "Książka o tematyce filmowej".

Filmy nie powstają w kulturowej próżni, a zbadanie, opisanie i zrozumienie pewnego aktu tworzenia stanowi główny obiekt badawczy niniejszej książki. Jej celem jest po części kontynuacja nowej tradycji badań nad kulturą produkcji filmowej, zarysowanej w książce Marcina Adamczaka "Obok ekranu", która w tym wypadku skupia się na szczegółowej antropologicznej analizie poszczególnych etapów pracy nad filmem i prezentacji różnych spojrzeń, najczęściej tych niewidzialnych czy mniej znaczących członków ekipy filmowej, a wszystko to zrekonstruowane na podstawie trzyletnich badań etnograficznych. Interesująca perspektywa badawcza niniejszej publikacji otwiera się również dzięki zaangażowanym w nią autorom, którzy łączą wiedzę naukową z praktyczną, oferując przez to unikalny, oparty na doświadczeniu i wiedzy insiderski wgląd w świat produkcji audiowizualnej w Polsce. Książka ta w efekcie to niejako próba "odczarowania" polskiej fabryki snów. Mówiąc językiem metafory i rewolucji – próba zburzenia "czwartej ściany", uchwycenia esencji surowości tworzenia, zwykle niedostępnego spojrzeniu przeciętnego oka, wreszcie próba przywrócenia tego, co społeczne, procesualne, w fenomenie, który w tradycji pisarskiej dyscypliny częściej występuje pod postacią rozważań o jego efekcie. W ten sposób autorzy książki niemal postulatywnie powtarzają za Vicki Mayer, aby "przywrócić to, co społeczne" i przypomnieć, że za każdym wielkim i małym filmowym dziełem stoją pracujący ludzie i mnogość historii do opowiedzenia.

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. Nagrody PISF to jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej. Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.

Podobnie jak w ubiegłych latach autorem wręczonych statuetek jest krakowski artysta rzeźbiarz Xawery Deskur Wolski. Oprócz statuetki każdy z laureatów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł. W przypadku nagrody ex aequo przyznane zostaną dwie nagrody pieniężne.

Tegoroczna, uroczysta gala wręczenia Nagród PISF odbyła się 17 września podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Szczegóły:
www.pisf.pl/aktualnosci/wiadomosci/laureaci-12-nagrod-pisf


Gratulujemy wszystkim nominowanym i laureatom!