ENGLISH

Wyjazdy
Studentów

Kto może wyjechać na studia?

O wyjazd mogą się ubiegać studenci kierunków:

Uwaga: Wymogiem koniecznym jest zaliczenie sesji egzaminacyjnej poprzedzającej złożenie dokumentów.

Gdzie można wyjechać?

Do uczelni partnerskich, z którymi szkoła ma podpisaną umowę.

Na jak długo można wyjechać?

* długoterminowe wyjazdy na studia – min. 2 miesiące, opcjonalnie połączone z częścią wirtualną

* krótkoterminowe wyjazdy na studia - 5-30 dni mobilności fizycznej połączone z obowiązkową częścią wirtualną

Każdy student może maksymalnie wykorzystać łącznie 12 miesięcy mobilności fizycznej (na studia i praktyki) na każdy cykl studiów (I, II i III stopień) lub 24 miesiące w przypadku studiów jednolitych magisterskich.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

* po sesji zimowej (dla osób planujących wyjazdy w semestrze zimowym następnego roku akademickiego)
* jesienią, na początku roku akademickiego (dla osób planujących wyjazdy w semestrze letnim).

Dokładne terminy rekrutacji podawane są po ogłoszeniu przez uczelnię kalendarza obowiązującego na dany rok akademicki.

Formularz dla studentów jest do pobrania na dole strony w sekcji "Dokumenty do pobrania".
Formularz dla doktorantów jest do pobrania tutaj.

Learning AgreementOświadczenie oraz poradnik jak wypełnić Learning Agreement są do pobrania na dole strony w sekcji "Dokumenty do pobrania".

Rejestracja w serwisie Odyseusz możliwa jest na stronie https://odyseusz.msz.gov.pl/

Transcript of records (LA after) jest do pobrania na dole strony w sekcji "Dokumenty do pobrania".

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i realizacji wyjazdu oraz o stawkach stypendialnych zostały umieszczone w sekcji „Dokumenty do pobrania”.