ENGLISH

Wybór zajęć z WF-u

30 .09 .2019
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w poszczególnych grupach studenci zobowiązani są do zapisania się na wybrane zajęcia do dnia 11 października 2019 r. Zapisów dokonać można w studium WF (p.103, bud H) w poniższych terminach:
01.10.2019 (wt) godz 09:00 - 11:00
02.10.2019 (śr) godz 10:30 - 12:30.
04.10.2019 (pt) godz 9:00 - 11:00
08.10.2019 (wt) godz 9:00-11:00
09.10.2019 (śr) godz 10:30-12:30
10.10.2019 (czw) godz 12:00-14:00
11.10.2019 (pt) godz 9:00-11:00.
Studenci, którzy nie dokonają wyboru w określonym terminie będą przydzieleni do grup wyznaczonych przez Kierownika Studium. UWAGA!!! Zwolnienia lekarskie powinny być dostarczone kierownikowi Studium w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru (tj. do 11 października br.). Regulamin Studium Wychowania Fizycznego oraz regulamin zaliczenia zajęć WF dostępny w Studium WF.