Wybory 2016

Komunikaty

1 Wyniki wyborów uzupełniających 22.02.2018

Komisja Wyborcza Uczelni zawiadamia, że w wyborach uzupełniających przedstawiciela do Senatu Uczelni w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi została wybrana

pani Dorota Pruchniewska.

 

Protokół - wybory uzupełniające do Senatu
2 Kandydaci w wyborach uzupełniających do Senatu 21.02.2018

W wyborach uzupełniających do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostały zgłoszone dwie kandydatki:

Dorota Aleksowska
Dorota Pruchniewska

Wybory odbędą się w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 - 14:00 w bud. Z


3 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU W GRUPIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 12.02.2018

Komisja Wyborcza Uczelni zawiadamia, że w związku z wygaśnięciem mandatu Senatora Bogusławy Furgi, wybory uzupełniające do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się:

dnia 22 lutego 2018 r. w godzinach 12:00-14:00 bud. Z


Kandydatów można zgłaszać do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 14:00 w pok. 112 bud. Rektoratu u sekretarza KWU Moniki Grochowskiej.

Karta zgłoszenia kandydata do pobrania poniżej.

Karta zgłoszenie kandydata - wybory uzupełniające
4 Uzupełnienie składu Komisji Wyborczej Uczelni 20.09.2016

W związku z wyborem dr. Mariusza Jakusa na Prodziekana Wydziału Aktorskiego, tym samym braku możliwości pełnienia przez niego funkcji członka KWU, w dniu 20 września 2016 r. Senat Uczelni w głosowaniu tajnym uzupełnił skład Komisji Wyborczej Uczelni na kadencję 2016-2020 o prof. dr hab. Alicję Panek-Piętkowską.

5 Wyniki Wyborów na kadencję 2016/2020 15.06.2016

Komisja Wyborcza Uczelni uprzejmie informuje, że w wyniku procedury wyborczej na kadencję 2016-2020 zostali wybrani:

Rektor – prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
Prorektor ds. Nauczania i Studentów – dr hab. Michał Staszczak

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej:
Dziekan – dr hab. Piotr Mikucki
Prodziekan ds. Programowych – dr hab. Andrzej Sapija
Prodziekan ds. Studenckich – dr Ryszard Brylski

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej:
Dziekan – prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz
Prodziekan ds. Programowych – prof. dr hab. Ryszard Lenczewski Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Tomasz Komorowski

Wydział Aktorski:
Dziekan – prof. dr hab. Zofia Uzelac
Prodziekan ds. Rozwoju i Strategi Wydziału – dr Mariusz Jakus
Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Piotr Seweryński

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej:
Dziekan – dr Roman Sawka
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju – dr hab. Izabela Łapińska Prodziekan ds. Studenckich – mgr Anna Pachnicka


Skład Senatu na kadencję 2016 – 2020 / w kolejności alfabetycznej/

Rektor: prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
Prorektor ds. Nauczania i Studentów: dr hab. Michał Staszczak

Dziekani:
dr hab. Piotr Mikucki
dr Roman Sawka
prof. dr hab. Zofia Uzelac
prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:
dr hab. Milenia Fiedler
prof. dr hab. Krzysztof Hejke
prof. dr hab. Ryszard Lenczewski
dr hab. Monika Talarczyk-Gubała
dr hab. Izabela Łapińska
prof. dr hab. Alicja Panek-Piętkowska
dr hab. Józef Romasz
dr hab. Krzysztof Rynkiewicz
dr hab. Andrzej Sapija
dr hab. Piotr Seweryński
prof. dr hab. Julitta Sękiewicz-Kisiel
dr hab. Marian Szukalski

Pozostali nauczyciele akademiccy:
dr Małgorzata Flegel
dr Andrzej Mellin
mgr Jarosław Nizel
mgr Monika Żelazowska

Przedstawiciele studentów:
Alicja Chapko
Marta Gmosińska
Milena Le Viet
Mikołaj Nowak
Kamil Staszczyszyn
Piotr Żurawski

Przedstawiciel doktorantów:
mgr Katarzyna Boniecka

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr Bogusława Furga
mgr Antoni Galoch
mgr Monika Jaworska

6 Wyniki wyborów do Senatu w grupie pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi 17.05.2016

Do Senatu Uczelni w grupie pracowników niebędących pracownikami akademickimi zostali wybrani:

Bogusława Furga
Antoni Galoch
Monika Jaworska
Protokół - wybory do Senatu
7 Lista kandydatów do Senatu Uczelni 13.05.2016

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

Bogusława Furga
Antoni Galoch
Monika Jaworska
Ewa Łatkowska

Wybory odbędą się w dniu 17 maja 2016 r. (wtorek)
o godz. 10:00 - 11:30 w bud. Z

W wyborach wybrani zostaną trzej przedstawiciele do Senatu.
8 Kandydaci na Dziekana Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej 05.05.2016

W wyborach na stanowisko Dziekana Wydziału Operatorskiego  i Realizacji Telewizyjnej zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

- prof. dr hab. Stanisław Szymański
- prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz


9 Wybór Prorektora ds. Nauczania i Studentów 29.04.2016

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uczelni na stanowisko Prorektora ds. Nauczania i Studentów na kadencję 2016 – 2020 został wybrany:

dr hab. Michał Staszczak

10 Kandydaci na Dziekana Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej 21.04.2016

W wyborach na stanowisko Dziekana Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

- dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz
- dr hab. Piotr Mikucki
11 Kandydat na Prorekotra 18.04.2016

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że na stanowisko Prorektora ds. Nauczania i Studentów na kadencję 2016– 2020 został zgłoszony przez Rektora - Elekta

dr hab. Michał Staszczak


Zebranie wyborcze w celu wyboru Prorektora odbędzie się 29 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w Sali Senatu
12 Rektor PWSFTviT na kadencję 2016-2020 14.04.2016

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uczelni na stanowisko Rektora PWSFTviT na kadencję 2016 – 2020 został wybrany:

prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
Wybór Rektora
13 Skład Kolegium Elektorów Wydziału 07.04.2016

Kolegium Elektorów Wydziału dla wyboru Dziekana i Prodziekanów:

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej:
1. dr hab. Zbigniew Brzoza
2. dr hab. Mirosław Dembiński
3. dr hab. Maciej Drygas
4. dr hab. Milenia Fiedler
5. prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
6. dr hab. Piotr Mikucki
7. dr hab. Andrzej Sapija
8. mgr Łukasz Barczyk
9. dr Justyna Celeda
10. dr Andrzej Mellin
11. mgr Mariusz Włodarski
12. Izabela Kiszczak - studentka
13. Katarzyna Wiśniowska - studentka
14. Paulina Skibińska - doktorantka

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej:
1. prof. dr hab. Aleksander Błoński
2. dr hab. Krzysztof Cichosz
3. prof. dr hab. Piotr Dumała
4. prof. dr hab. Jolanta Dylewska
5. dr hab. Tomasz Edelman
6. dr hab. Dariusz Kamiński
7. dr hab. Tomasz Komorowski
8. dr hab. Mirosław Ledwosiński
9. prof. dr hab. Ryszard Lenczewski
10. dr hab. Andrzej Musiał
11. dr hab. Marek Poźniak
12. prof. dr hab. Wojciech Prażmowski
13. dr hab. Józef Romasz
14. dr hab. Krzysztof Rynkiewicz
15. dr hab. Tomasz Samosionek
16. dr hab. Marek Skrobecki
17. dr hab. Marek Szyryk
18. prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz
19. dr hab. Piotr Wojtowicz
20. dr Maciej Błoński
21. dr Maciej Kędzielawski
22. dr Anna Leśniewska
23. mgr Jarosław Nizel
24. mgr Krzysztof Ptak
25. mgr Maciej Ryszka
26. mgr Witold Szymczyk
27. Magdalena Bojdo - studentka
28. Mateusz Czuchnowski - student
29. Alicja Devaux - studentka
30. Adam Suzin - student
31. Janusz Szymański - student
32. Piotr Żurawski – student
33. Izumi Yoshida - doktorantka

Wydział Aktorski:
1. dr hab. Marcin Brzozowski
2. dr hab. Loretta Cichowicz
3. prof. Barbara Dziekan- Vajda
4. dr hab. Agnieszka Greinert
5. prof. Mirosław Henke
6. dr hab. Marek Niemierowski
7. prof. Barbara Panek- Piętkowska
8. prof. Bogusław Semotiuk
9. prof. Julitta Sękiewicz- Kisiel
10. dr hab. Paweł Siedlik
11. prof. Bronisław Wrocławski
12. mgr Małgorzata Bogajewska
13. mgr Michał Droś
14. mgr Mariusz Jakus
15. mgr Piotr Krukowski
16. mgr Matylda Paszczenko
17. Piotr Choma - student
18. Filip Jacak - student
19. Dominik Ochociński - student
20. Dawid Ptak – student
21. Olga Borys - doktorantka

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej:
1. dr hab. Marian Szukalski
2. dr hab. Monika Talarczyk-Gubała
3. dr Krzysztof Franek
4. dr Paweł Kossecki
5. mgr Zdzisław Kuczyński
6. mgr Anna Pachnicka
7. mgr Anna Walczak
8. mgr Monika Żelazowska
9. Wiktoria Dynarek - studentka
10. Karol Gajos - student
14 Kandydat na Rektora 31.03.2016

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że kandydatem na stanowisko Rektora PWSFTviT na kadencję 2016– 2020 jest:

prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek


Spotkanie z kandydatem na Rektora odbędzie się
w poniedziałek 11 kwietnia 2016 r.
godzina 12:00
w budynku Z (studio telewizyjne)

Kandydat na Rektora
15 Skład Kolegium Elektorów Uczelni 31.03.2016

35 osobowy skład Kolegium Elektorów Uczelni:

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej:
1. dr hab. Dariusz Kamiński
2. dr hab. Tomasz Komorowski
3. dr hab. Mirosław Ledwosiński
4. dr hab. Andrzej Musiał
5. dr hab. Józef Romasz
6. dr hab. Marek Szyryk
7. mgr Krzysztof Ptak
8. Janusz Szymański – student 

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej:
1. prof. Filip Bajon
2. dr hab. Zbigniew Brzoza
3. dr hab. Milenia Fiedler
4. dr hab. Piotr Mikucki
5. dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz
6. mgr Łukasz Barczyk
7. mgr Jacek Bławut
8. Katarzyna Wiśniowska – studentka

Wydział Aktorski:
1. dr hab. Agnieszka Greinert
2. dr hab. Marek Niemierowski
3. prof. Barbara Panek-Piętkowska
4. prof. Bogusław Semotiuk
5. prof. Julitta Sękiewicz-Kisiel
6. mgr Michał Droś
7. mgr Matylda Paszczenko
8. Filip Jacak – student

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej:
1. dr hab. Izabela Łapińska
2. dr hab. Monika Talarczyk-Gubała
3. dr Krzysztof Franek
4. mgr Anna Pachnicka
5. mgr Anna Walczak
6. Wiktoria Dynarek – studentka
7. Karol Gajos – student
8. Sylwia Żywalewska - studentka

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. Antoni Galoch
2. Dorota Pruchniewska

Przedstawiciel doktorantów:
Justyna Łuczaj-SalejSkład Kolegium Elektorów Uczelni
16 Komunikat - przedłużenie terminu przeprowadzenia wyborów wśród studentów 24.03.2016

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że na prośbę Samorządu Studentów wyraziła zgodę na przeprowadzenie II tury wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni i Wydziałów w grupie studentów. Wybory odbędą się w dniu 30 marca 2016 r. z uwagi na przerwę świąteczną i nieobecność studentów do dnia 29 marca 2016 r.
17 Wyniki II tury wyborów w grupie pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi 18.03.2016

Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza Uczelni stwierdziła, że wymaganą liczbę ważnie oddanych głosów 50%+1 (art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) uzyskali:

Dorota Pruchniewska
Antoni Galoch


Protokół - II tura
18 Komunikat 11.03.2016

Zgodnie z Uchwałą nr 3 z dnia 11 marca 2016 r. Komisji Wyborczej Uczelni, Komisja zarządza drugą turę wyborów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

w dniu 18 marca 2016 r. o godz. 10.00 - 11.30  w bud. Z,

do której przechodzą trzej kandydaci z najwyższą liczbą uzyskanych głosów tj.:
Antoni Galoch
Dorota Pruchniewska
Marek Starzomski

W przypadku, gdy w drugiej turze wyborów kandydaci nie uzyskają wymaganej większości głosów zostanie przeprowadzona trzecia i kolejne tury wyborów do momentu wyłonienia dwóch kandydatów.
19 Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi 11.03.2016

Komisja stwierdziła, że żaden z Kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby ważnie oddanych głosów 50%+1 (art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

Protokół
20 Uchwała nr 3 Komisji Wyborczej Uczelni 11.03.2016

W związku z dużą liczbą zgłoszonych kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Komisja Wyborcza Uczelni
postanawia co następuje:

1. Zgodnie z § 13 Regulaminu Wyborczego „Kandydat zostaje wybrany, gdy uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów i znajdzie się na liście wyników wyborów na miejscu mandatowym”.

2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, Komisja Wyborcza Uczelni wyznacza termin drugiej tury wyborów. Do drugiej tury wyborów przechodzą kandydaci, którzy uzyskali w kolejności trzy najwyższe liczby głosów.

3. W przypadku, gdy tylko jeden z kandydatów uzyska wymaganą liczbę głosów, Komisja Wyborcza Uczelni wyznacza termin drugiej tury wyborów. Do drugiej tury wyborów przechodzą kandydaci, którzy uzyskali w kolejności dwie najwyższe liczby głosów.

4. Zgodnie z Regulaminem (par. 3 pkt 1) Komisja Wyborcza Uczelni zarządza trzecią i kolejne tury wyborów aż do momentu wyłonienia dwóch elektorów.

Terminy:
II tura 18.03.2016, godzina 10.00 - 11.30
III tura 18.03.2016, godzina 12.00 - 13.30
IV tura 18.03.2016, godzina 14.00 - 15.30
V tura 18.03.2016, godzina 16.00 - 17.30

Uchwała nr 3 Komisji Wyborczej Uczelni
21 Lista kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni 08.03.2016

w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostali zgłoszeni następujący kandydaci:
 
Krzysztof Brzezowski
Antoni Galoch
Kamila Kapłaniak
Anna Lewandowska
Zenona Pełka
Dorota Pruchniewska
Marek Starzomski
Jacek Szeligowski

22 Wybory do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 23.02.2016

w dniu 11 marca 2016 r. (piątek) godz. 12:00 - 15:00 w "bud. Z" w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się wybory dwóch członków do Kolegium Elektorów Uczelni spośród zgłoszonych kandydatów.

Kandydatów można zgłaszać do dnia 8 marca do godziny 14:00 do sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni (bud. Rektoratu pok. 112).


Zgłoszenie kandydata - pracownicy niebędący naucz. akad.
24 Kalendarz Wyborczy 28.01.2016

W dniu 28 stycznia 2016 r. Komisja Wyborcza Uczelni podjęła uchwałę w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2016 - 2020.

Kalendarz Wyborczy
25 Regulamin Wyborczy 25.01.2016

Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r. Senat Uczelni zatwierdził Regulamin Wyborczy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi na kadencję 2016-2020.

Regulamin Wyborczy Zgłoszenie kandydata na Rektora/Dziekana
26 Komisja Wyborcza Uczelni 21.01.2016

Senat na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2015 r. wybrał Komisję Wyborczą Uczelni na kadencję 2016 – 2020 w składzie:

1. prof. dr hab. Aleksander Błoński (Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej)
2. dr hab. Jolanta Lemann - Zaijćek (Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej)
3. dr hab. Piotr Wojtowicz (Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej)
4. dr hab. Marian Szukalski (Wydział Organizacji Sztuki Filmowej)
5. dr hab. Andrzej Bednarek (Wydział Organizacji Sztuki Filmowej)
6. dr Mariusz Jakus (Wydział Aktorski)
7. mgr Magnus Von Horn (Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej)
8. mgr Wacław Mikłaszewski (Wydział Aktorski)
9. mgr Anita Kwiatkowska - Naqvi (Doktorantka)
10. Milena Le Viet (Studentka)
11. Alicja Chapko (Studentka)
12. mgr Monika Żelazowska (Administracja)
13. mgr Monika Lenarcik (Administracja)

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Wyborczej Uczelni w dniu 12 stycznia 2016 r. zostali wybrani:

przewodniczący - dr hab. Marian Szukalski
zastępca przewodniczącego - dr hab. Jolanta Lemann - Zaijćek
sekretarz - mgr Monika Lenarcik (bud. A pok. 112)Uchwała Senatu - Komisja Wyborcza Uczelni