ENGLISH

PARTNERZYi patroni

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego to strategiczny partner PWSFTviT w Łodzi – finansuje działalność dydaktyczną Szkoły i patronuje realizowanym w niej przedsięwzięciom artystycznym. Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN obejmuje Szkołę opieką nieocenioną w jej codziennym funkcjonowaniu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera finansowo badania naukowe prowadzone przez Szkołę poprzez przekazywanie dotacji celowych na badania, a także inwestycje w infrastrukturę naukową niezbędną do prowadzenia statutowej działalności PWSFTviT w Łodzi.

Polski Instytut Sztuki Filmowej wspiera produkcję oraz promocję filmów powstających w PWSFTviT w Łodzi.

Narodowe Centrum Nauki wspiera finansowo działalność naukową PWSFTviT w zakresie badań podstawowych. Z jego środków finansowane są badania realizowane w formie projektów badawczych.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) wspiera działalność PWSFTViT w zakresie digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej filmów znajdujących się w zbiorach Archiwum Szkoły.

Santander Universidades to jeden z fundamentów społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZ WBK oraz Grupy Santander. Na mocy ramowej umowy o współpracy z PWSFTviT Santander Universidades wpiera studentów i wykładowców Szkoły m.in. poprzez fundowane stypendia.

Województwo Łódzkie - wspiera wybrane warsztaty Szkoły oraz realizację międzynarodowego projektu La Ciné Nomad School.

PARTNERZY

PATRONI