ENGLISH

Sferyczny Film 3D


„Sferyczny Film 3D. Narodziny nowego języka wizualnego w narracji”

Kierownik zespołu

dr Milenia Fiedler

Zespol Badaczy
dr Milenia Fiedler
dr Iwona Pomianowska
Jacek Nagłowski

Program badawczy
Z początkiem XX-go wieku, kiedy bracia Lumière zaprezentowali „Wjazd pociągu na stację w La Ciotat”, język kina 2D był dopiero u początków swojego rozwoju. W obliczu dojrzewającej w obecnych dniach technologii wirtualnej rzeczywistości, artyści oraz filmowcy muszą przedefiniować środki filmowej ekspresji jak również ich podejście do montażu – tradycyjna „klatka” bądź „sklejka” w nowej technologii już bowiem nie istnieją. Ograniczenia dwuwymiarowego obrazu nie są jedynym konceptem, który odchodzi w zapomnienie podczas wkraczania w dziedzinę sferycznego filmu trójwymiarowego. Cały proces twórczy związany z procesem powstawania dzieła filmowego staje się potężną, multidyscyplinarną machiną, która łączy kinematografię, projektowanie graficzne, architekturę, efekty specjalne oraz sztuki sceniczne. „Jednego możemy być pewni: tradycyjne reguły filmowania nie maja już zastosowania (...) W tym momencie jesteśmy wciąż skoncentrowani na technicznych aspektach materiału VR, jako ze ogromnym wyzwaniem jest jeszcze zwykle nagranie materiału sferycznego, proces jego postprodukcji oraz techniki projekcji... według mnie jednak jeszcze większym wyzwaniem będzie wypracowanie nowego języka wizualnego, który dopiero musi się pojawić”, konkluduje jeden z wybitnych lingwistów podejmujących próby translacji nowego języka wizualnego wirtualnej rzeczywistości, Dennis Danfung, autor filmu dokumentalnego „Zero Point”, opowiadającego o wirtualnej rzeczywistości, nakręconego technika VR. Jak manipulacja filmowa czasoprzestrzenią, osiągana dotychczas tradycyjnymi technikami montażu, będzie ewoluować w dziedzinie sferycznego filmu 3D? Jakimi środkami montażyści filmowi będą kierować uwagą widza w filmie, gdzie widz postawiony jest w centrum przestrzeni diegetycznej? Jak sferyczność kina wpłynie na praktykę scenopisarską oraz procesy produkcji i postprodukcji filmu? W jaki sposób zmieni to psychologiczne doświadczenie widza, jego emocjonalne zaangażowanie oraz poziom identyfikacji z bohaterem? To są pytania, które chcielibyśmy zadać.