ENGLISH

Wybory do Samorządu Doktorantów

26 .05 .2017
Doktorancka Komisja Wyborcza (DKW) ogłasza organizację wyborów na Przewodniczącego Samorządu Doktorantów  w dn. 9.06.2017 ( piątek - ostatni zjazd) od godz. 12.00 do godz. 13.00 w Budynku Z (spotkanie w holu).

Przed przestąpieniem do głosowania doktorant okazuje członkowi DKW ważną legitymację doktoranta lub indeks Uczelni.
 
Kandydaci na Przewodniczącego mogą się zgłaszać poprzez przesłanie  wypełnionej karty zgłoszeniowej do dn. 6.06.2017 r. do godz. 14.00 na adres e-mail: adayet@gmail.com