ENGLISH

Stypednium doktoranckie

19 .05 .2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach I edycji programu pn. Doktorat wdrożeniowy. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta. Pozyskane środki finansowe można przeznaczyć na: • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta; • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata. Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2 450 zł. Studia doktoranckie w ramach programu w roku akademickim 2017/2018 może rozpocząć nie więcej niż 500 osób.
http://www.granty-na-badania.com/2017/05/doktorat-wdrozeniowy-i-edycja-programu.html#.WR6f-sbfOUk