ENGLISH

TERMINY EGZAMINÓW W ROKU AK. 2016/17

19 .12 .2016
E G Z A M I N Y  PROMOCYJNE w roku akademickim 2016/17 :

Specjalność : SZTUKA OPERATORSKA
1. „Film Dokumentalny“ – dnia 28 czerwca 2017 r.
2. „Fotografia“ – dnia 28 czerwca 2017 r.
3. „Realizacja telewizyjna“ – dnia 29 czerwca 2017 r.
4. „Sztuka operatorska“ w dniach :
25 września 2017 r. - po I roku /godz. 10.00/
26 września 2017 r. - po II roku /godz. 10.00/
27 września 2017 r. - po III roku /godz. 10.00/
28 września 2017 r. - po IV roku /godz. 10.00/
29 września 2017 r. - po V roku - egzaminy dyplomowe /godz. 10.00/

Specjalność : FILM ANIMOWANY i EFEKTY SPECJALNE

1. „Realizacja filmu animowanego“ oraz „Plastyka filmowa“
20 września 2017 r. - po I i II roku /godz. 11.00/ 
21 września 2017 r. - po III i IV roku /godz. 11.00/
22 września 2017 r. - po V roku - egzaminy dyplomowe /godz. 10.00/