ENGLISH

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF) 2017-2018

01 .12 .2016
Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów. Ambasada Francji w Polsce zarządza programami stypendialnymi, których prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja). Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji. Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku. Kontakt: Antonin Borgnon, Ambasada Francji w Polsce science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr (Fr./Eng.) Informacje o programach stypendialnych rządu francuskiego (BGF): http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja