ENGLISH

STYPENDIA DOKTORANCKIE

06 .12 .2017
Stypendia doktoranckie i "projakościowe" zostały przyznane. Zapraszamy do pokoju A112 (rektorat) po odbiór decyzji. Decyzje nieodebrane zostaną wysłane na adresy, które podali Państwo we wnioskach. Informacja o wynikach nie będzie udzielana telefonicznie. Wypłata nastąpi 8 grudnia.