ENGLISH

STYPENDIUM REKTORA

09 .12 .2019
Stypendia Rektora zostały przyznane. Zapraszamy do pokoju A112 po odbiór decyzji.
Prosimy o osobiste stawiennictwo, gdyż nie udzielamy informacji telefonicznie ani mailowo.