ENGLISH

stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19 .09 .2016
W roku akademickim 2016/2017 o stypendium ministra wnioskować mogą studenci, którzy zaliczyli rok studiów w roku akademickim 2015/2016 i uzyskali wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo zostali przyjęci na studia drugiego stopnia oraz uzyskali w okresie studiów: - osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub - wybitne osiągnięcia w sporcie. O stypendium ministra może ubiegać się student, który złoży w terminie do 5 października 2016 r. wniosek i spełni warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. 2015 r. poz. 1050).
Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: mlenarcik@filmschool.lodz.pl). W razie wątpliwości informacje można uzyskać w budynku Rektoratu pok. A112 (tel. 42 27-55-802) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium – należy złożyć osobiście w budynku Rektoratu pok. A112 do 5 października
Wniosek do pobrania oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dl...