ENGLISH

Stypendia

02 .08 .2016
Ze względu na zmiany przepisów dotyczących przyznawania pomocy materialnej od 1 października 2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla naszych studentów zawierający nowe wzory wniosków o przyznanie stypendium.

Nowy Regulamin wraz z nowymi wzorami wniosków jest dostępny w strefie studenta - stypendia.