ENGLISH

STYPENDIA SOCJALNE

22 .12 .2015
Od stycznia nastąpi zmniejszenie wysokości stypendium socjalnego o 50 zł. Kwota zwiększenia stypendium z tytułu utrudnionego dojazdu również ulega obniżeniu o 50 zł. Wysokość stypendiów dla osób niepełnosprawnych i rektora dla najlepszych studentów pozostaje bez zmian.