ENGLISH

EGZAMIN DYPLOMOWY V roku FOTOGRAFII (2015/16)

07 .12 .2015
Termin egzaminu dyplomowego dla studentów V roku Fotografii wyznaczony został na dzień 30 września 2016 r.