ENGLISH

szkolenie BHP-studia niestacjonarne

20 .10 .2015
W dniu 15 listopada w godz. 15:00-20:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów studiów niestacjonarnych.
PLAN ZAJĘĆ SZKOLENIA BHP
15 LISTOPADA 2015 r. GODZ. 15:00 – 20:00
SALA nr 102 - budynek Z, I piętro
15:00 – 15:45 – P. Wojciech Konkol (Bezpieczeństwo pracy przy produkcji filmowej)
15:50 – 17:20 – P. Jacek Krajewski (Prawo pracy i Techniczne bezpieczeństwo pracy)
17:30 – 19:00 – P. Krzysztof Przybysz (Ochrona przeciwpożarowa i Pierwsza pomoc przedlekarska)
19:10 – 20:00 - Egzaminy