ENGLISH

szkolenie BHP-obowiązkowe dla I roku studiów

22 .09 .2015
ZAWIADOMIENIE
 Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Rektora PWSFTViT Nr 10/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. zorganizowane zostanie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów I-go roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, w tym cudzoziemców, obowiązkowo. 1. Szkolenie studentów I-go roku wszystkich kierunków studiów odbędzie się dnia 1 października 2015 r. w godzinach 8:30 – 17:30 w Hali Telewizyjnej w budynku „Z” 2. Szkolenie zakończone zostanie ustnym egzaminem sprawdzającym. 3. Brak uczestnictwa w w/w szkoleniu będzie równoznaczne z niedopuszczeniem studenta do dalszych zajęć dydaktycznych i produkcyjnych w Uczelni. 4. Wszelkie pytania związane z organizacją w/w szkolenia bhp można kierować do Specjalisty ds. BHP i ppoż. – Emilii Błaszczyk