ENGLISH

III edycja stypendiów naukowych Marszałka

02 .12 .2014
2 stycznia 2015 roku rozpoczyna się III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego wdrażany jest w ramach projektu pn. „Łódzkie intelektualne - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego, realizowanego przez Województwo Łódzkie. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 20 tys. zł. Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2015 roku: 1. ekonomia 2. towaroznawstwo 3. matematyka 4. informatyka 5. astronomia 6. biofizyka 7. fizyka 8. biotechnologia 9. biochemia 10. chemia 11. ochrona środowiska 12. mikrobiologia 13. historia 14. geografia 15. architektura i urbanistyka 16. automatyka i robotyka 17. budowa i eksploatacja maszyn 18. budownictwo 19. energetyka 20. inżynieria chemiczna 21. inżynieria materiałowa 22. inżynieria środowiska 23. mechanika 24. technologia chemiczna 25. włókiennictwo 26. biologia medyczna 27. medycyna 28. sztuki projektowe
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia do 3 lutego 2015 roku. Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Departament Kultury i Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302. Kontakt Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: • Dorota Komar, tel. 042 291-98-37, dorota.komar@lodzkie.pl • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-37, joanna.ciejek@lodzkie.pl Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja, Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.