ENGLISH

Wybór zajęć z WF-u

23 .09 .2014
W roku akademickim 2014/15 studenci mają możliwość wyboru zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w poszczególnych grupach (max. 20) studenci zobowiązani są do zapisania się na wybrane zajęcia w dniach 01.X.-10.X.2014r., w Studium WF (p. 104, bud. H). Studenci, którzy nie dokonają wyboru w określonym terminie będą przydzieleni do grup wyznaczonych przez Kierownika Studium.

Zajęcia do wyboru:
- Fitness (dla kobiet)
- Joga
- Ćwiczenia ogólnorozwojowe (zajęcia na siłowni oraz sali gimnastycznej)
- Gry zespołowe (dla mężczyzn)
- Pływanie
- WF ogólny (zajęcia obejmują: lekkoatletykę, gry zespołowe, gimnastykę, itp. )

Dla Wydziału Aktorskiego przewidziane są zajęcia z akrobatyki.

Istnieje możliwość utworzenia grupy Gier zespołowych dla kobiet (warunek: min. 15 osób chętnych).

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego oraz regulamin zaliczenia WF dostępny w Studium WF.