ENGLISH

Praktyki zawodowe

18 .06 .2014
Ponownie przesyłam przypomnienie dla studentów Wydziału Operatorskiego, kierunku Animacji, Fotografii i Realizacji Obrazu, o praktykach zawodowych.

Zbliża się przerwa wakacyjna w zajęciach. W tym czasie Państwo na pewno będą podejmować różne prace poza szkołą związane z zawodem, czyli z kierunkiem studiów. Pisząc te słowa chciałbym przypomnieć, że Państwa obowiązkiem w trakcie 5 lat studiów na Wydziale Operatorskim jest odbycie nie mniej niż 4- lub 6- tygodniowych praktyk zawodowych (musi być suma 240 godzin praktyk; dlatego 4 tygodnie pełne z sobotami i niedzielami lub 6 tygodni po 5 dni pracy) całkowicie poza szkołą i na zlecenie firm zewnętrznych (np. szwenkowanie, fotosy do filmu, asystent kamery, praca przy świetle, animacje, fotografie na zlecenie, organizacja wystaw itp. działania).

Praktyki mogą być wykonane jednorazowo (4 tygodnie lub 6 tygodni), jak i również w różnych firmach po kilka dni tak, aby suma wyniosła nie mniej niż 240 godzin w ciągu 5 lat studiów, które będą zakończone wpisem zaliczeniowym w indeksie. Zaliczenie nastąpi na V roku studiów w IX semestrze (tak jest w karcie zaliczeniowej IX semestru), co umożliwi studentom ukończyć w pełnym zakresie proces dydaktyczny. Wszystkie prace związane z  praktykami zawodowymi muszą być udokumentowane i potwierdzone podpisem i pieczątką oraz oceną wykonanej pracy przez zleceniodawcę z dokładnym określeniem okresu pracy (przez operatora, producenta, człowieka odpowiedzialnego za dany segment, w którym Państwo będą pracować) w Dziennikach Praktyk, które Państwo otrzymali na początku I roku studiów.

W miarę możliwości i mojej wiedzy będę się starał odpowiedzieć na Państwa pytania.

Proponuję spotkania na zaliczenie praktyk w terminie w trakcie sesji zimowej IX semestru w lutym 2015 roku. Adres kontaktowy: praktyki@onet.com.pl

Tomasz Edelman