ENGLISH

Pismo do doktorantów

26 .05 .2014
Istnieje możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na: „finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”. W myśl Ustawy o zasadach finansowania nauki młody naukowiec to osoba, prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia. Uczestnik studiów doktoranckich może składać wniosek bez względu na wiek. Osoby zainteresowane pozyskaniem powyższych środków powinny złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 czerwca br. u p. Moniki Jaworskiej (w budynku Rektoratu pok. 106) lub drogą mailową: mjaworska@filmschool.lodz.pl. We wniosku należy podać wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych (w tym tytuł rozprawy doktorskiej) wraz z krótkim ich opisem oraz kosztorysem (zał. nr 1 do Zarz. 22/2012 Rektora PWSFTviT z dnia 27 czerwca 2012 r. – patrz: Dokumenty do pobrania). Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że Ministerstwo przyznaje środki finansowe na poszczególne Wydziały Uczelni, a te rozdysponowują pieniądze pomiędzy zainteresowanych na podstawie wewnętrznego regulaminu. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z p. Moniką Jaworską, Kierownikiem Działu Rektorskiego i Organizacji Studiów PWSFTviT w Łodzi: mjaworska@filmschool.lodz.pl.