ENGLISH

FOTOGRAFIA - EGZAMIN PROMOCYJNY PRAC PRAKTYCZNYCH

04 .03 .2014
W roku akademickim 2014/15 obowiązuje egzamin promocyjny na wszystkich latach studiów stacjonarnych.

EGZAMIN PROMOCYJNY PRAC PRAKTYCZNYCH
                 - studia stacjonarne  - 

Prezentacje w formie wystawy dotyczą przedmiotów:

26 czerwca 2015   -  I rok

- „Fotografia reportażowa”
- „Fotografia portretowa”
- „Estetyka obrazu”
- „Teoria i praktyka oświetlenia”
- „Fotografia użytkowa i reklamowa”

29 czerwca 2015      - II rok

- „Fotografia reportażowa”
- „Fotografia portretowa”
- „Estetyka obrazu”
- „Fotografia użytkowa i reklamowa”
- „Techniki specjalne w fotografii”

30 czerwca 2015    -   III rok

- „Fotografia – wypowiedź w sztuce”
- „Kreacja w fotografii”
- „Multimedia”
- „Fotografia dokumentalna” 
- "Postprodukcja w fotografii"
- „Fotografia użytkowa i reklamowa”

  30 czerwca 2015     -   IV rok

- „Kreacja w fotografii”
- „Fotografia – wypowiedź w sztuce”
- „Konteksty fotografii”
- „Fotografia użytkowa i reklamowa”

30 czerwca 2015     -   V rok

- "Pracownia dyplomowa"