ENGLISH

Uwaga studenci V roku Wydziału Operatorskiego!

28 .01 .2014
Szanowni Studenci,
w kartach zaliczeniowych znajdziecie pozycję Praktyki Zawodowe, które są do zaliczenia w IX semestrze. Zaliczenie to musi być wpisane w system komputerowy (jedyna możliwość) w okresie od początku lutego do 25 lutego 2014 r. Wpis ten pozwoli na pełne zaliczenie semestru IX, a następnie zaliczenie roku i przystąpienie do obrony dyplomu magisterskiego.
Proszę studentów V 
roku o kontakt telefoniczny pod nr tel. 662 65 97 28 w dniach 27.01 -31.01.2014 r. oraz 9.02-25.02.2014 r., w godzinach 10.00-15.00.
Wspólnie postaramy się rozwiązać problem skrócenia zaliczenia o jeden semestr - konieczność wymogów przepisów związanych z systemem komputerowym.
Pozdrawiam!
Tomasz Edelman