SCENARIOPISARSTWO
Studia II stopnia: 2-letnie
Sekretariat

42 27 54 763
scenariusz@filmschool.lodz.pl
jkaliszak@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA STUDIA II STOPNIA

I ETAP:
7 czerwca 2019 r. - termin składania dokumentów
pierwsza połowa lipca 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu


II ETAP:  
26 września 2019 r.
KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

odbywają się w okresie marzec / kwiecień 2019 r. zawsze o godz. 14.00 w sali 223 bud. Z 

Przed przyjazdem na konsultacje prosimy potwierdzić swoją obecność wysyłając maila na adres: scenariusz@filmschool.lodz.pl
 
Szczegółowe informacje wkrótce.

Potrzebne dokumenty

  1. Rejestracja on-line od 1. marca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html. Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie (ankietę osobową) i dołączyć je do teczki z dokumentami.
  2. Życiorys (1 strona komputeropisu).
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie z Uczelni, że taki dyplom zostanie dostarczony.
  4. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości.
  5. 3 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem.
  6. Dowód opłaty za egzamin.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w wiązanej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą (z dopiskiem Scenariopisarstwo II stopnia - Rekrutacja, decyduje data wpłynięcia dokumentów do Sekretariatu):  

Sekretariat Katedry Scenariopisarstwa PWSFTviT w Łodzi 
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź 

Teczka prac

1. „CV zawodowe” -  czyli  szczegółowy opis wszelkich dotychczasowych dokonań i doświadczeń z obszaru scenariopisarstwa
2. Dlaczego aplikuję na te studia, jaka jest moja motywacja, czego oczekuję i co zamierzam osiągnąć – jedna strona tekstu
3. Napisany przez kandydata  scenariusz  pełnometrażowego filmu fabularnego, który powinien być przedstawiony w następującej formie:
- Jedna strona informacji o historii powstawania tego tekstu
- Treatment /max 5 stron/
- Dwie lub trzy dowolnie wybrane sceny dramatyczne z udziałem głównego bohatera
 - Eksplikacja autorska /max  1 strona/
 4. Dwa lub trzy pomysły na filmy fabularne, z których jeden byłby następnie rozwijany w trakcie studiów. Każdy z pomysłów ma być przedstawiony w następującej formie:
- Treatment / max 5 stron/
- Jedna scena dramatyczna z udziałem głównego bohatera
- Eksplikacja autorska /max 1 strona/

Uwaga: wszystkie teksty muszą być złożone w czterech egzemplarzach tj. 
w 4 osobnych kompletach zawierających w/w pozycje oraz na płycie CD.  

Teczka prac powinna zostać złożona razem z dokumentami koniecznymi do procesu rekrutacji w terminie do dnia 07 czerwca 2019 r.

Opłata egzaminacyjna

150 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na scenariopisarstwo (studia II stopnia stacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."
Sekretariat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.
Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Program Scenariopisarstwo

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:  
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów, teczki prac oraz dowodu opłaty za egzamin.


Egzamin wstępny na studia II stopnia ma przede wszystkim określić czy prezentowany przez kandydatów dorobek scenariopisarski jest pod względem artystycznym i warsztatowym porównywalny z tym który prezentują te osoby, które ukończyły scenariopisarskie studia licencjackie I stopnia.

1. ETAP

Ocena prac złożonych w teczkach
Etap pierwszy nie jest punktowany. Komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z materiałami zawartymi w teczce ogłasza listę osób zakwalifikowanych do 2 etapu egzaminu. 

2. ETAP

Rozmowa kwalifikacyjna