Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia I stopnia: 3-letnie niestacjonarne
Informacje dla kandydatów

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Lista osób przyjętych na studia:


TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:
12 września 2018 r. 

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.)

Dla studentów studiów niestacjonarnych I-go stopnia studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej opłata za semestr w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3.450 PLN.

Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się na ul. Targowej 57 (Domu Guzego) w następujących terminach:

21 marca 2018 r. (środa) - godz. 15:00

25 kwietnia 2018 r. (środa) - godz. 15:00 ( uwaga -zmiana terminu ! )

16 maja 2018 r. (środa) - godz. 15:00

20 czerwca 2018 r. (środa) - godz. 15:00

Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny.

Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja on-line od 1 marca https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.
 2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Skan życiorysu ( zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów ) – wzór do pobrania poniżej

b) Skan świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści załączają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości dokument natychmiast załączają w systemie IRK (do dnia 31 sierpnia 2018 r.).   

c) Skan dowodu osobistego.

d) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

e) Skan dowodu opłaty za egzamin.

Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.

Dostarczenie skanów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów.Nie wymagamy już przesyłania teczki z dokumentami. Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły. Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.Teczka prac

Nie dotyczy.

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK. 


UWAGA: Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty mailowo na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl najpóźniej w przeddzień rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym dniu opłata nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Życiorys kandydata Program studiów

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57. Dojechać tu można:

Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

 Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

 Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.

1. matura – złożenie świadectwa dojrzałości - wyniki na świadectwie dojrzałości nie mają wpływu na ogólny wynik egzaminu;

2. esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów, który jest jednym z elementów wersji elektronicznej formularza – życiorysu kandydata;

3. rozmowa kwalifikacyjna – pozwalająca poznać wiedzę i zainteresowania kandydata, może obejmować pytania z poniższych dziedzin:

a) predyspozycje do zawodu,

b) wiedza z zakresu mediów i sztuki,

c) wiedza z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzenie predyspozycji kandydata do zawodu z uwagi na specyfikę pracy w filmie i telewizji.