SCENARIOPISARSTWO
Stacjonarne studia I stopnia, 3-letnie
Sekretariat

42 27 54 763
jkaliszak@filmschool.lodz.pl
scenariusz@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA STUDIA I STOPNIA

I ETAP:
15 maja 2018 r. - termin składania dokumentów
8 czerwca 2018 r. - ogłoszenie listy osób
zakwalifikowanych do II etapu


II ETAP:
UWAGA - aktualizacja:
22 czerwca 2018 r. /piątek/ - część pisemna: testy dramaturgiczne
25, 26 i 27 czerwca 2018 r.  /poniedziałek, wtorek, środa/ - część ustnaKONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

odbywają się w okresie od 7 marca do 11 maja 2018 r. zawsze o godz. 14.00 w sali 223 bud. Z

Przed przyjazdem na konsultacje prosimy potwierdzić swoją obecność wysyłając maila na adres: scenariusz@filmschool.lodz.pl

7 marca 2018 r. /środa/ mgr Norah McGettigan
13 marca 2018 r. /wtorek/ mgr Filip Kasperaszek
19 marca 2018 r. /poniedziałek/ mgr Grzegorz Łoszewski
28 marca 2018 r. /środa/ dr Andrzej Mellin
6 kwietnia 2018 r. /piątek/ mgr Maciej Sobieszczański
13 kwietnia 2018 r. /piątek/ dr Andrzej Mellin
18 kwietnia 2018 r. /środa/ mgr Grzegorz Łoszewski
20 kwietnia 2018 r. /piątek/ dr Andrzej Mellin
24 kwietnia 2018 r. /wtorek/ mgr Filip Kasperaszek
26 kwietnia 2018 r. /czwartek/ mgr Norah McGettigan
11 maja 2018 r. /piątek/ mgr Maciej Sobieszczański

Potrzebne dokumenty

 1. Rejestracja on-line od 1. marca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html. Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie (ankietę osobową) i dołączyć je do teczki z dokumentami. Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
 2. Życiorys (1 strona komputeropisu) 
 3. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają), w przypadku ukończenia studiów wyższych – odpis dyplomu.  
 4. Kserokopia dowodu osobistego
 5. 3 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem
 6. Dowód opłaty za egzamin


Wszystkie dokumenty należy złożyć w teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą (z dopiskiem Scenariopisarstwo I stopnia - Rekrutacja, decyduje data stempla pocztowego):  

Sekretariat Katedry Scenariopisarstwa PWSFTviT w Łodzi 
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź 

Teczka prac

 1. Życiorys artystyczny zawierający informacje o wszelkiego rodzaju aktywności twórczej.
 2. Dlaczego chcę być scenarzystą? – jedna strona tekstu, która ma wyrazić Wasze intencje, nadzieje i oczekiwania. Inaczej mówiąc – deklaracja i „wyznanie wiary”
 3. Pomysł na film fabularny. Musisz zdecydować, w jakim formacie (30, 50 czy 90 min.) mieści się Twój pomysł, a następnie:
  a) napisz tekst, który w jasny i przekonywujący sposób przedstawi przebieg zdarzeń przyszłego filmu (do 5-ciu stron komputeropisu, czcionka Curier New 12)
  b) napisz eksplikację autorską, która przybliży czytającym Twoje intencje oraz kształt, styl i gatunek przyszłego filmu (1 strona komputeropisu, czcionka Curier New 12)
  c) wybierz i napisz dwie sceny dramatyczne z przyszłego filmu, które czytającym w najlepszy sposób przybliżą postać głównego bohatera (każdą ze scen możesz poprzedzić bardzo krótkim opisem kontekstu)
 4. Inne teksty literackie  – wybrane przez ciebie teksty literackie - opowiadanie, proza, dramat, reportaż, poezja -  które chciałbyś abyśmy przeczytali  / w całości  lub we fragmentach, razem nie więcej niż 10 stron /.

Uwaga: wszystkie teksty muszę być złożone w 4 egzemplarzach, tj. w 4 osobnych kompletach zawierających w/w pozycje oraz na płycie CD.
Prosimy pamiętać o podpisaniu imieniem i nazwiskiem swoich prac.

Teczkę prac należy złożyć w Sekretariacie Katedry Scenariopisarstwa (bud. Centrum Nowych Mediów, pokój 3.18) lub wysłać pocztą do dn. 
15 maja 2018 r. /wtorek/.

Opłata egzaminacyjna

150 PLN

Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl.

Sekretariat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.
Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Scenariopisarstwo podział

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN. * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:  
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów, teczki prac oraz dowodu opłaty za egzamin.
1. ETAP

Ocena prac złożonych w teczkach
Etap pierwszy nie jest punktowany. Komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z materiałami zawartymi w teczce ogłasza listę osób zakwalifikowanych do 2 etapu egzaminu. 

2. ETAP

Egzamin składa się z kilku różnych testów dramaturgicznych i rozmowy kwalifikacyjnej, której głównym tematem jest obrona przedstawionych pomysłów na filmy i przygotowanych w trakcie egzaminu testów dramaturgicznych.

2. etap jest punktowany, a o przyjęciu na studia decyduje suma punktów oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.