SCENARIOPISARSTWO
Stacjonarne studia I stopnia, 3-letnie
Sekretariat

42 27 54 763
jkaliszak@filmschool.lodz.pl
scenariusz@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA STUDIA I STOPNIA

I ETAP:
10 maja 2019 r. - termin składania dokumentów
27 maja 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu
Informacja pojawi się w systemie IRK ok. godz. 16.00

II ETAP:
04 czerwca 2019 r. - część pisemna: testy dramaturgiczne
05, 06, 07 czerwca 2019 r. - część ustna


KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

odbywają się zawsze o godz. 14.00 w jednej z sal na II piętrze w budynku Z (sale: 223 lub 218).

Przed przyjazdem na konsultacje prosimy potwierdzić swoją obecność wysyłając maila na adres: scenariusz@filmschool.lodz.pl

06 marca /środa/ Andrzej Mellin
13 marca /środa/ Norah McGettigan
22 marca /piątek/ Maciej Sobieszczański
25 marca /poniedziałek/ Grzegorz Łoszewski
02 kwietnia /wtorek/ Filip Kasperaszek
08 kwietnia /poniedziałek/ Grzegorz Łoszewski
17 kwietnia /środa/ Filip Kasperaszek
24 kwietnia /środa/ Norah McGettigan
10 maja /piątek/ Maciej Sobieszczański 

Potrzebne dokumenty

 1. Rejestracja on-line od 1. marca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html. Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie (ankietę osobową) i dołączyć je do teczki z dokumentami. Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
 2. Życiorys (1 strona komputeropisu) 
 3. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają), w przypadku ukończenia studiów wyższych – odpis dyplomu.  
 4. 3 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem
 5. Dowód opłaty za egzamin
 6. Cudzoziemcy załączają kopię certyfikatu znajomości języka polskiego przynajmniej na poziomie C1.


     

Teczka prac

 1. Życiorys artystyczny zawierający informacje o wszelkiego rodzaju aktywności twórczej.
 2. Dlaczego chcę być scenarzystą? – jedna strona tekstu, która ma wyrazić Wasze intencje, nadzieje i oczekiwania. Inaczej mówiąc – deklaracja i „wyznanie wiary”
 3. Pomysł na film fabularny. Musisz zdecydować, w jakim formacie (30, 50 czy 90 min.) mieści się Twój pomysł, a następnie:
  a) napisz tekst, który w jasny i przekonywujący sposób przedstawi przebieg zdarzeń przyszłego filmu (do 5-ciu stron komputeropisu, czcionka Curier New 12)
  b) napisz eksplikację autorską, która przybliży czytającym Twoje intencje oraz kształt, styl i gatunek przyszłego filmu (1 strona komputeropisu, czcionka Curier New 12)
  c) wybierz i napisz dwie sceny dramatyczne z przyszłego filmu, które czytającym w najlepszy sposób przybliżą postać głównego bohatera (każdą ze scen możesz poprzedzić bardzo krótkim opisem kontekstu)
 4. Inne teksty literackie  – wybrane przez ciebie teksty literackie - opowiadanie, proza, dramat, reportaż, poezja -  które chciałbyś abyśmy przeczytali  / w całości  lub we fragmentach, razem nie więcej niż 10 stron /.

Uwaga: wszystkie teksty muszę być złożone w 4 egzemplarzach,
tj. w 4 osobnych kompletach zawierających w/w pozycje oraz na płycie CD.
Prosimy pamiętać o podpisaniu imieniem i nazwiskiem swoich prac.

Wszystkie dokumenty należy umieścić w teczce formatu A4
i do dnia 10 maja 2019 r. /piątek/:
wysłać pocztą z dopiskiem Scenariopisarstwo - Rekrutacja
(liczy się data stempla pocztowego)
LUB
złożyć osobiście w Sekretariacie Scenariopisarstwa
(bud. Centrum Nowych Mediów, pokój 3.18)

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

Informacja w systemie IRK o dostarczeniu dokumentów
do sekretariatu będzie pojawiała się systematycznie po 15.05.2019 r. Prosimy o niewysyłanie indywidualnych zapytań w tej sprawie do tego terminu.

Opłata egzaminacyjna

150 PLN

Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na scenariopisarstwo (studia I stopnia stacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."
Sekretariat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.

Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Scenariopisarstwo podział

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN. * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:  
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów, teczki prac oraz dowodu opłaty za egzamin.
1. ETAP

Ocena prac złożonych w teczkach
Etap pierwszy nie jest punktowany. Komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z materiałami zawartymi w teczce ogłasza listę osób zakwalifikowanych do 2 etapu egzaminu. 

2. ETAP

Egzamin składa się z kilku różnych testów dramaturgicznych i rozmowy kwalifikacyjnej, której głównym tematem jest obrona przedstawionych pomysłów na filmy i przygotowanych w trakcie egzaminu testów dramaturgicznych.

2. etap jest punktowany, a o przyjęciu na studia decyduje suma punktów oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.