FILM ANIMOWANY i efekty specjalne
Jednolite studia magisterskie: 5-letnie
Sekretariat

42 27 55 936 lub 27 55 818
operatorski@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane formularzem on-line

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW


16.03.2019 r. (sobota) - w godzinach od 10.00 do 16.00
06.04.2019r. (sobota) - w godzinach od 10.00 do 16.00
(Nie ma konieczności zapisów na konsultacje)


EGZAMIN WSTĘPNY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

1 ETAP
Etap eliminacyjny.
24 - 26 czerwca 2019 r. /poniedziałek,wtorek, środa/

2 ETAP
Etap konkursowy.
27 - 28 czerwca 2018 r. /czwartek, piątek/
Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja on-line od 1.03.2019 r. : https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html. Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie (ankietę osobową) i dołączyć je do teczki z dokumentami. Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
2. Życiorys (1 strona komputeropisu).
3. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają), w przypadku ukończenia studiów wyższych – odpis dyplomu.
4. 3 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem.
5. Dowód opłaty za egzamin.


Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej nieopisanej, wiązanej

teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą ( w teczce A4), z 

dopiskiem na kopercie : Sztuka operatorska - Rekrutacja /decyduje
data wpłynięcia dokumentów do Dziekanatu/
na adres:  
Dziekanat Wydziału Operatorskiego i Realizacji Tv PWSFTviT
ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź

Ostateczny t
ermin wpłynięcia dokumentów do Dziekanatu

31 maja 2019 r. /piątek/
Dziekanat jest czynny w godzinach 9.00-14.00

Teczka prac

Własne prace plastyczne (ewentualnie filmowe i fotograficzne). Teczkę prac własnych kandydat powinien zabrać ze sobą na konsultacje oraz na egzamin.

Opłata egzaminacyjna

150 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na film animowany (studia jednolite mgr stacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."
Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.

Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Harmonogram egzaminu Anim

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:  
42 636 60 6642 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 
CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

Egzamin

Egzamin ma na celu sprawdzenie, czy kandydat posiada wyobraźnię kreacyjno-filmową, uzdolnienia plastyczne oraz odpowiednią wiedzę ogólną o zjawiskach w dziedzinie kultury.


1 ETAP
Etap eliminacyjny.
24 - 26 czerwca 2019r. /poniedziałek, wtorek, środa/

1. zadania sprawdzające wyobraźnię kreacyjno-filmową,
2. zadania sprawdzające wrażliwość i uzdolnienia plastyczne,
3. ocena dorobku twórczości własnej kandydata (prace plastyczne i ew. prace fotograficzne, filmowe).

Zadania te są punktowane i ich wynik decyduje o zakwalifikowaniu kandydata do 2 etapu egzaminu wstępnego (egzaminu konkursowego).

2 ETAP
Etap konkursowy.
27 - 28 czerwca 2018 r. /czwartek, piątek/

1. analiza filmu krótkometrażowego przedstawionego przez Komisję, 
2. rozmowa z kandydatem dotycząca jego dorobku artystycznego oraz prac wykonanych w trakcie egzaminu wstępnego oraz poglądów na sztukę.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w pierwszej i drugiej części egzaminu wstępnego decyduje o kolejności na liście i przyjęciu na studia.