MONTAŻ
filmowy
Jednolite studia 5-letnie
Sekretariat

42 27 54 763
jkaliszak@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

EGZAMINY WSTĘPNE  

1 ETAP: 3, 4 czerwca 2019 r.
2 ETAP (część pisemna): 10 czerwca 2019 r.
2 ETAP (część ustna): 17, 18 czerwca 2019 r.

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW


KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

Konsultacje odbywają się w budynku CNM w miesiącach:  marzec i kwiecień.

1) 06 marca 2019 r. /środa/ godz. 15.30 - 18.00 
2) 27 marca 2019 r. /środa/ godz. 12.00 - 14.30
3) 04 kwietnia 2019 /czwartek/ godz. 15.30 - 18.00 
4) 24 kwietnia 2019 /środa/ godz. 12.00 - 14.30
5) 07 maja 2019 /wtorek/ godz. 14.30 - 16.30


Przed przyjazdem na konsultacje prosimy potwierdzić swoją obecność wysyłając maila na adres: jkaliszak@filmschool.lodz.pl  

Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja on-line od 1. marca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html). Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie (ankietę osobową) i dołączyć je do teczki z dokumentami. Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
2. Życiorys (1 strona komputeropisu).
3. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają), w przypadku ukończenia studiów wyższych – odpis dyplomu. 
4. 3 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem.
5. Dowód opłaty za egzamin.        

Teczka prac

1. Opis własnych prób twórczych 
2. Wybrane próby własnych prac montażowych (o czasie łącznym maks. 10 minut) 
3. Obowiązkowa praca kandydata: 
„To mnie złości”: 3-minutowy film, w którym opowiesz o tym, co budzi Twój gniew, sprzeciw, z czym nie chcesz lub nie potrafisz się pogodzić - o sytuacji, zdarzeniu, ludziach, ich zachowaniach czy postawach. Możesz posłużyć się dowolnym gatunkiem lub formą (film fabularny, dokumentalny, impresyjny, etc.)
To ma być krótki film, a nie forma videobloga (rejestracja własnej wypowiedzi do kamery).

Uwaga: Prace filmowe dostarczamy na pendrivie w formatach:
MPEG-4 lub QuickTime H.264.


Wszystkie dokumenty należy umieścić w teczce formatu A4
i do dnia 13 maja 2019 r.:
wysłać pocztą z dopiskiem Montaż Filmowy - Rekrutacja
(liczy się data stempla pocztowego)
LUB
złożyć osobiście w Sekretariacie Katedry Montażu Filmowego
(bud. Centrum Nowych Mediów, pokój 3.18)

Katedra Montażu Filmowego PWSFTviT
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

Informacja w systemie IRK o dostarczeniu dokumentów
do sekretariatu będzie pojawiała się systematycznie po 17.05.2019 r. Prosimy o niewysyłanie indywidualnych zapytań w tej sprawie do tego terminu.

Teczkę prac należy złożyć razem z dokumentami niezbędnymi do procesu rekrutacji w terminie do dnia 13 maja 2019 r.

Opłata egzaminacyjna

150 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze.
Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl.

Sekretariat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.


Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Lista filmów i lektur MF

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) lub 14 (kierunek Dąbrowa) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:  
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl  

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów, teczki prac oraz dowodu opłaty za egzamin.

Lista filmów i lektur, których znajomość obowiązuje kandydatów
na studia montażu filmowego


1. ETAP

Etap I to wstępna, punktowana kwalifikacja obejmująca rozmowę z kandydatem, podczas której oceniana jest teczka prac własnych

2. ETAP

Część pisemna:
1. analiza filmu przedstawionego podczas egzaminu 
2. zadanie fabularne

Część ustna:
1. zadanie fabularne – rozmowa na temat pracy kandydata 
2. zadanie dokumentalne – analiza zaprezentowanego na ekranie materiału dokumentalnego pod kątem zawartości narracyjnej i dramaturgii
3. rozmowa na temat współczesnych zjawisk artystycznych i kulturowych