Zapraszamy na trening. ZSZYWANIE EUROPY
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
26. 09. 2016. Wydział
Aktorski

Trening oczywiście aktorski. Już drugi raz w Szkole Filmowej w Łodzi będziemy zszywać aktorską Europę. Wykładowcy aktorstwa europejskich szkół teatralnych i studenci naszej szkoły - RAZEM.

RAZEM - by nadążyć za zmieniającym się teatrem i dać studentom możliwość wszechstronnego treningu aktorskiego. Warsztaty aktorskie rozpoczną się 26 września na Wydziale Aktorskim Szkoły i potrwają aż do 6 października. Charakter otwarty będzie miało wydarzenie 3 października - o godz. 14 w bud. Z Szkoły odbędzie się podsumowanie warsztatów oraz promocja książki Jacka Garfeina "Żyć i grać - techniki dla aktora" – unikatowej pozycji dla wszystkich adeptów aktorstwa.

„Zszywanie Europy” poświęcone będzie treningowi aktorskiemu, wielostronnemu, prowadzonemu różnymi metodami, wykorzystującemu doświadczenia różnych szkół i kultur. Kiedyś ciało aktora pełniło rolę rusztowania dla słowa, dziś samo stało się jednym z najważniejszych środków wyrazu. Mowa ciała wyparła mowę słowa dlatego trening aktorski jest tak ważny. Unikatową wartością dla studentów będzie możliwość pracy z wykładowcami z tak różnych kręgów i kulturowych i artystycznych.

Warsztaty poprowadzą wykładowcy europejskich a także amerykańskich szkół: Carol Rosenfeld - HB Studio Nowy Jork; Jack Garfein - Nowy Jork; Michael Keller - Ernst Busch Academy of Dramatic Arts lub Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin; Dragana Varagič - Academy of Arts in Belgrade, Serbia; Oxana Smilková - Janáčková Akademie Múzických Umĕní, Brno, Czechy; Eufracio Lucena-Muñoz - Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Galicia, Hiszpania; Anna Hekekyan - Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography, Armenia; Valentinas Masalskis - Academy of Arts of Klaipėda University, Litwa; Giorgi Shalutashvili -  Shota Rustaveli Theatre and Film University, Tbilisi, Gruzja; Alan Cox - Ken Campbell's The School of Night, Londyn; Bernard Cogniaux, Conservatoire Royal de Mons - Mons; Belgia, Sylvie Landuyt Conservatoire Royal de Mons - Mons, Belgia.

O NASZYCH GOŚCIACH - PROWADZĄCYCH WARSZTATY:

Carol Rosenfeld HB Studio
Nauczyciel HB Studio od 1968 roku. Pierwszy dyrektor The Hagen Institute (2010-2014). Specjalista Fulbright La Escuela del Actor in Montevideo i Szkoła FIlmowa w Łodzi. Prowadząca mistrzowskie kursy aktorstwa: Montreal, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Halifax, Calgary, Copenhagen, Barcelona, London i Melbourne, Australia. Autorka książek: "Acting and living in discovery: a workbook for the actor" i rozdziału dotyczącego Uty Hagen: "Training of the american actor". Aktorka: 13 P, HB Playwright’s, Guthrie Theatre, the Cape Playhouse, the NJ Shakespeare Festival, Whole Theatre Co., Jewish Rep, Counterpoint Theater, Writer’s Theater, NY City Opera. Telewizja: "As the world turns" i "The guiding light". Reżyser: "The road to mecca", "The substance of fire", "Picnic", "Collected stories", "Spoon rover anthology", "The millionairess", "The inca od Perusalem" i sztuk HB Playwright’s Foundation Theatre w Nowym Jorku. 

Jack Garfein, Nowy Jork
Uurodzony w 1930 roku w zakarpackim Mukaczewie – reżyser, producent, pisarz i nauczyciel od lat związany z The Actors Studio. Do stanów Zjednoczonych Ameryki przybył w 1946 roku w pierwszej grupie ocalałych z Holocaustu. Jeden z najbardziej doświadczonych nauczycieli metody Stanisławskiego, którą wykładał przez ponad 40 lat. Garfein miał szczęście uczyć się u najlepszych: w latach czterdziestych był stypendystą Dramatic Workshop Erwina Piscatora, „studia, które – jak podkreśla we wstępie książki "Żyć i grać" – wydało tak wybitnych absolwentów, jak Marlon Brando, Mel Brooks, Bea Arthur, czy Elaine Stritch (…).  Garfein jako reżyser i nauczyciel aktorstwa, brał czynny udział w rozwoju The Actors Studio i współpracował ze znanymi filmowcami takimi jak: Elia Kazan, John Ford czy George Stevens. Był m.in. nauczycielem: Sissy Spacek, Rona Perlmana, Irène Jacob, Laetiti Casty, odkrył Bruce’a Derna, Bena Gazzara, Steve’a McQueena czy George’a Pepparda, w jego produkcji dla Actors Studio „End as a Man” zadebiutował James Dean. W 1966 roku, we współpracy z Paulem Newmanem, stworzył filię The Actors Studio w Los Angeles. Był także jednym z założycieli Hollywood Theatre Row, gdzie w 1974 roku stworzył Harold Clurman Theater, a później Samuel Beckett Theatre. Jack Garfein prowadził i nadal prowadzi, głównie w Los Angeles, Nowym Jorku i Paryżu, regularne zajęcia z adeptami sztuki aktorskiej i reżyserii. Przez lata doskonalił swoją metodę uczenia tego, co w aktorstwie uznał za najważniejsze – naturalności. Jako osiemdziesięciolatek postanowił, że czas już podsumować i zebrać doświadczenia. Owocem tych zbiorów jest książka „Żyć i grać”, której promocja odbędzie się w trakcie podsumowanie warsztatów "Zszywanie Europy" - 3 października o godz. 14 w Szkole Filmowej w Łodzi.

Michael Keller Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" – Berlin, Niemcy
Prof. Michael Keller jest dziekanem Wydziału Aktorskiego w Hochschule für Schauspielkunst im. Ernsta Buscha. Od 36 lat kształci in aktorki i aktorów. Jego metoda bazuje w szczególności na teoretycznej i praktycznej koncepcji Bertholda Brechta i jego „gestyczym teatrze”. Prace reżyserskie oraz warsztaty aktorskie zaprowadziły Michaela Kellera m.in. do Limy, Oslo, Utrechtu, Londynu, Florencji, Rabatu, Mexico City, Barcelony i Brna. W 2015 prowadził warsztat w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Tegoroczny warsztat ma na podstawie improwizacji oraz scen z literatury światowej przybliżyć jego uczestnikom podstawowe pojęcia aktorskiego rzemiosła. Należą do nich: sytuacja, zdarzenie, działanie, punkt zwrotny, podtekst, relacja z partnerem, gestus, postawa/stosunek, nastawienie. Przyszli aktorzy zostaną zaproszeni do tego, aby zrozumieli siebie jako aktywnych uczestników procesów społecznych i aby przy pomocy sztuki aktorskiej uczynili „związki międzyludzkie porównywalnymi i godnymi uwagi, oraz wykorzystali możliwości odegrania tych relacji do tego, aby móc na nie wpłynąć.” ( B. Brecht)

Dragana Varagić, Academy of Arts in Belgrade
Jako artystka, który pracowała intensywnie w Europie i Kanadzie jest zainteresowana międzykulturowymi aspektami aktorstwa i teatru. Szczególne - badaniem relacji pomiędzy ciałem i językiem. W nauczaniu Profesor Varagic zawsze najistotniejsza jest pomoc studentom w  rozwinięciu intuicji, szybkim myśleniu oraz uczynienie z nich mądrych i pewnych siebie obserwatorów. Używa ćwiczeń Stanisławskiego, Michaiła Czechowa, Anne Bogart, Keitha Johnstone i Complicite.

Oxana Smilkova Janáčková Akademie Múzických Umĕní – Brno, Czechy
Jej metoda oparta jest na idei, że by osiągnąć prawdę w roli/ na scenie, student najpierw musi zrozumieć prawdę o sobie. Powinien realizować siebie w grze, rozwijać wyobraźnię i improwizować w etiudach. Zapisywać w pamięci te wspomnienia, emocje i doświadczenia, przywołując je do życia, gdy rola tego wymaga. We wczesnych latach edukacji bardzo ważnym jest pomóc studentom w zrozumieniu, że tworzenie roli trzeba zaangażować cały mechanizm psychofizyczny. Podczas warsztatów prof. Smilkova używać będzie metod Czechowa, Brook’a i Grotowskiego, które są podstawą współczesnego treningu aktorskiego.

Eufracio Lucena-Muñoz - Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Galicia, Hiszpania
Absolwent Wydziału Aktorskiego Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla w Hiszpanii oraz Wydziału Scenografii praskiej Divadelní fakulta Akademie Muzickych Umeni- DAMU. Obecnie uczy studentów aktorstwa na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia i jest w trakcie przewodu doktorskiego na Uniwersytecie w Sevilli. Metoda jego pracy w warsztacie “Rytmy dla sztuk Lorci” prowadzi do połączenia umysłu i ciała aktora poprzez rytm. Podczas swoich zajęć wykorzystuje sceny z dramatów Federico Garcii Lorci. Dzieła te czerpią ze źródeł greckich tragedii, dlatego też ich język jest mocno zrytmizowany. Celem warsztatu jest wzmocnienie kondycji fizycznej aktorów, a także pogłębienie ich elastyczności I scenicznej siły oraz wypracowanie postawy “zrelaksowanej gotowości” do działania. Aktorzy będą analizować tekst Lorci nie tylko skupiając się na treści, lecz także na jego budowie I strukturze, by później rozpocząć pracę nad scenami, zainspirowani rytmami muzyki flamenco.

Anna Hekekyan - Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography, Armenia
Urodzona w 1955 roku w Erywaniu, Armenia, wybitna pedagog ściśle związana z nauką pracy na scenie. Ukończyła Nauczanie Mowy Scenicznej w Moskwie oraz Reżyserię w Państwowym Instytucie Teatru i Sztuk Pięknych w Erywaniu, z którym od 1988 związana jest jako wykładowca w zakresie nauki mowy scenicznej oraz od 2011 roku jako dziekan Wydziału Teatralnego. W latach 2004-2014 była wykładowcą Międzynarodowego Centrum Naukowo-Edukacyjnego w Akademii Narodowej Nauk Republiki Armeńskiej (ISEC). Oprócz pracy akademickiej, Anna Hekekyan od początku lat 90. kontynuuje tworzenie programów kulturalnych jako reżyser i recytator w Armeńskim Radiu Narodowym. Dokonuje własnych tłumaczeń literatury angielskojęzycznej i rosyjskiej, na podstawie których tworzy scenariusze programów telewizyjnych i filmów animowanych.

Valentinas Masalskis - Academy of Arts of Klaipėda University, Litwa
Jeden z najbardziej znanych litewskich aktorów teatralnych i filmowych, a także reżyser i profesor na Wydziale Teatru na Uniwersytecie w Kłajpedzie. W 1996 roku został wyróżniony litewską Nagrodą Narodowej Kultury i Sztuki. Związany z Państwowym Teatrem w Kownie, później zasłynął reżyserią spektakli Szekspira I Dostojewskiego w Litewskim Narodowym Teatrze Dramatycznym. Przez prawie 30 lat działalności twórczej stworzył około 100 ról w teatrze i kinie, występował w kraju i za granicą (Francja, Polska, Rosja, itd.). Ze studentami pierwszego roku poprowadzi innowacyjny warsztat elementarnych zadań aktorskich.

Giorgi Shalutashvili - Shota Rustaveli Theatre and Film University, Tbilisi, Gruzja
Reżyser teatralny, profesor zwyczajny i doktor sztuki. Związany z jedną z najznakomitszych uczelni artystycznych w Gruzji o tradycji sięgającej 1923 roku, Shota Rustaveli State University of Theater and Cinematography w Tbilisi, w której od 2014 roku obejmuje stanowisko Dziekana Wydziału Aktorskiego. Wcześniej sprawował obowiązki kierownika Katedry Dramatu, gdzie pod jego kierunkiem wykształciło się wiele nowych pokoleń świetnych aktorów. Jego praca artystyczna związana była m.in. z Marjanischvili State Dramatic Theater, Liberty Theater oraz Akhmeteli Dramatic Theater, gdzie pełnił funkcję głównego reżysera, tworząc wybitne spektakle na podstawie twórczości w szczególności Irakli Samsonadze („The Fifth Personage”, „Sweet and Sad Vanilla Fragrance”), a także Alexandra Volodina („Five evenings”), Christiana Andersena („Snow Queen”) czy Tamara Bartaya („Venue of meeting”). Poza sceną teatralną zainteresowany również filmem dokumentalnym. Stworzył około 20 tytułów, z których należy wymienić co najmniej „Anno Domini”, „Some Stories About Georgia”, „Following steps of St. Andria” czy „Visiting Patriarch”. Uhonorowany wieloma nagrodami za dokonania w zakresie reżyserii spektakli dramatycznych i filmów dokumentalnych.

Alan Cox - Ken Campbell's The School of Night, Londyn
Skończył londyńską Akademię Muzyki i Sztuk Dramatycznych i pracował jako aktor w the Royal Shakespeare Company, National Theatre (Teatr Narodowy) i Chichester Festival. Od lat zajmuje się techniką improwizacji aktorskiej. Ze School of Night Kena Campbella wystąpił na the Edinburgh Festival, Milan International Impro Festival, Impro-Amsterdam, Edmonton Improvaganza i wielu innych. Podczas warsztatów poprowadzi trening improwizacji aktorskiej i wprowadzi studentów w technikę budowy nowej formy improwizacji, w wyniku której powstaje na oczach widzów spektakl nigdy nie napisanego dzieła Szekspira.

Bernard Cogniaux
Conservatoire Royal de Mons - Mons, Francja
Aktor, reżyser, dramaturg. W 1997 roku dołączył do kadry dydaktycznej Królewskim Konserwatorium w Mons (Art2), w Belgii. Jest opiekunem wielu roczników studentów. W teatrze, zrealizował ponad pięćdziesiąt ról i wyreżyserował dziesiątki inscenizacji. Dziesięć lat spędził w Ligue d’Improvisation Belge. Jest autorem lub współautorem kilkunastu sztuk. W życiu jak i w  teatrze, tworzy parę z belgijską aktorką Marie-Paule Kumps.

Sylvie Landuyt
Conservatoire Royal de Mons - Mons, Francja
Aktorka, reżyser teatralny, pisarz, nauczyciel. Zajmuje się badaniem interdyscyplinarnych estetyk teatralnych. Dziekan wydziału Teatralnego Królewskiego Konserwatorium w Mons (Art2). Autorka wielu sztuk i adaptacji wystawianych w teatrach Belgii. Wielokrotna uczestnik Festiwali Avignon.

fot. Adrian Jaszczak