Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Filmową - START!
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
25. 12. 2015. Wydział
Produkcja

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej ogłasza nabór na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 na podyplomowe studia Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Filmową.

Co ma scenografia do efektów filmowych? Dlaczego scenograf powinien rozmawiać z specjalistami od postprodukcji? Co zyskujemy wydając pieniądze na „marną” animację zanim zacznie się „na dobre” produkcja projektu? O co chodzi z tym „projektowaniem” efektów specjalnych? Jak znaleźć wspólny język między reżyserem/operatorem a artystami od postprodukcji? Pułapka podejścia "komputer może wszystko". Odpowiedzi na te i inne pytania możesz otrzymać już w lutym 2016 roku w Szkole Filmowej w Łodzi.

Roczne studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób pracujących w szeroko pojętej branży filmowo-telewizyjnej bądź absolwentów studiów z zarządzania, kulturoznawstwa, ekonomii chcących działać na rynku produktów multimedialnych. Studia mają charakter interaktywny. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych równolegle w Szkoły Filmowej w Łodzi i studiach postprodukcyjnych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi.

W programie studiów znajdują się zagadnienia dotyczące produkcji filmów fabularnych, animowanych oraz elementów gier komputerowych z udziałem cyfrowej postprodukcji: wiedza o technologiach realizacji, archiwizacji, prewizualizacji produkcji, współpracy na planie grup produkcyjnych i postprodukcyjnych, projektowaniu cyfrowej scenografii i ruchu ekranowego oraz projektowaniu efektów wizualnych i dźwiękowych.

Potencjalny rynek pracy dla absolwentów to firmy postprodukcyjne pracujące na potrzeby filmu i telewizji, producenci gier video, kanały i stacje telewizyjne, wytwórnie i centra filmowe, grupy producenckie, agencje reklamowe, studia animacji nadawcy internetowi i producenci multimediów działy reklamy, marketingu, public relations, komunikacji społecznej, promocji firm, działy komunikacji społecznej i promocji jednostek samorządowych.

Tryb studiów  
- Tryb: płatne studia niestacjonarne
- Czas trwania: 1 rok
- Liczba miejsc: 21
- Termin przyjmowania zgłoszeń: 27 stycznia 2016 r.
- Termin egzaminu wstępnego: 30 stycznia 2016 r., godz. 10:00
- Koszt studiów – 9 000 PLN

Wymagania wstępne
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- preferowane kierunki: studia filmowe, informatyka, zarządzanie, ekonomia, kulturoznawstwo; preferowana skłonność do nauk ścisłych i informatyki
- dobra znajomość języka angielskiego
- znajomość innych języków obcych będzie mile widziana
- własny sprzęt komputerowy umożliwiający realizację prac praktycznych.

Rekrutacja
- egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej przedstawione portfolio zawierające własne prace produkcje i propozycje przyszłych realizacji

Świadectwo ukończenia studiów
- po zdaniu egzaminów, pozytywnym zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zadań praktycznych przewidzianych w programie oraz odbyciu jednego semestru praktyki w studiu postprodukcyjnym absolwenci dopuszczani będą do egzaminu końcowego
- studia zakończone świadectwem ukończenia nadawanym przez Szkołę Filmową w Łodzi, zgodnym z przepisami o szkolnictwie wyższym
- trzech najlepszych absolwentów na danym roku otrzyma specjalne wyróżnienie i list referencyjny do potencjalnego pracodawcy

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy produkcja@filmschool.lodz.pl lub telefonicznie 42 27 55 815.