Bank Zachodni WBK mecenasem naszych festiwali
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
30. 12. 2014.
Pozostałe

Bank Zachodni WBK został mecenasem 33. Festiwalu Szkół Teatralnych, 13. Festiwalu "Łodzią po Wiśle" oraz kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Filmową im. Andrzeja Munka.

BANK ZACHODNI WBK MECENASEM FESTIWALI SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI

Bank Zachodni WBK został mecenasem festiwali artystycznych organizowanych w 2015 roku przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi: 33. Festiwalu Szkół Teatralnych, 13. Festiwalu „Łodzią po Wiśle” oraz kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Filmową im. Andrzeja Munka. Bank zaangażuje się tym samym w organizację flagowych wydarzeń artystycznych Szkoły Filmowej w Łodzi mających na celu promocję młodych artystów u progu ich zawodowej drogi artystycznej.

Mecenat Banku nad festiwalami nie jest przypadkowy. Wspieranie wartościowych projektów i współpraca z wybitnymi ośrodkami życia kulturalnego od lat zajmuje bowiem specjalne miejsce w polityce sponsoringowej Banku, który chętnie inwestuje w rozwój polskiej kultury i sztuki. W sposób szczególny troszczy się o zachowanie dziedzictwa narodowego, ale jednocześnie chce rozbudzać w społeczeństwie pasję do kultury i umożliwiać Polakom udział w wydarzeniach, które w niebanalny sposób uatrakcyjnią życie kulturalne w kraju. Promuje też młodych zdolnych artystów i twórców, pozwalając im rozwinąć skrzydła i przedstawić swój talent szerszej publiczności.

Festiwal Szkół Teatralnych organizowany jest przez Szkołę Filmową w Łodzi od 1983 roku. Jego pomysłodawcą był Jan Machulski – wybitny aktor, wieloletni wykładowca i Dziekan Wydziału Aktorskiego łódzkiej Szkoły. Każda edycja festiwalu jest okazją do spotkania środowiska teatralnego, porównania metod kształcenia aktorów i sposobów budowania ról przez młodych adeptów sztuki aktorskiej. Na program każdej edycji Festiwalu Szkół Teatralnych składają się spektakle dyplomowe studentów Akademii Teatralnej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie – Filii we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Strona www Festiwalu: www.festiwalszkolteatralnych.pl

Festiwal Filmów Studenckich „Łodzią po Wiśle” to premierowa prezentacja dokonań filmowych młodych twórców kina Szkoły Filmowej w Łodzi z ostatniego roku akademickiego. Od 2003 r. Festiwal organizowany jest w Warszawie, gdzie publiczność ogląda najnowsze krótkometrażowe filmy studenckie. To w sumie ponad 900 minut projekcji filmowych, w tym etiudy reżyserskie - fabularne i dokumentalne, etiudy operatorskie oraz animacje. Festiwal jest nie tylko miejscem pierwszej konfrontacji twórczości młodych filmowców z szeroką publicznością, ale również forum, na którym rozmawia się o przyszłości polskiego kina i gdzie można przyszłość polskiego kina „zobaczyć”. Strona www Festiwalu: www.lodziapowisle.pl

Nagroda im. Andrzeja Munka to jeden z najstarszych konkursów filmowych w Polsce, organizowany przez Szkołę Filmową w Łodzi od 1965 roku. Skierowany jest do debiutujących reżyserów i autorów zdjęć filmowych. Oprócz prestiżu Nagrody mają przynieść twórcom realną pomoc w promocji i dystrybucji debiutanckiego filmu. Nagrody Konkursu trafiały zawsze do twórców niepokornych, poszukujących nowych środków filmowego wyrazu, wyznaczających nowe kierunki w polskim kinie. Wśród laureatów Nagrody im. A. Munka znajduje się wielu znamienitych polskich filmowców, m.in. Krzysztof Zanussi, Andrzej Żuławski, Jerzy Skolimowski czy Mariusz Grzegorzek. Strona www Konkursu: www.konkursmunka.pl.

Strona www Banku Zachodniego WBK, mecenasa festiwali Szkoły Filmowej w Łodzi: www.bzwbk.pl