Habilitacje on line
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
27. 06. 2014.
Pozostałe

Trzy posiedzenia habilitacyjne transmitowane on line miały miejsce w Szkole Filmowej 27 czerwca.

Były to przewody habilitacyjne dr Anety Głuch-Klucznik, Waldemara Krzystka i Eweliny Ciszewskiej. Członkowie komisji egzaminacyjnej znajdowali się w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - miastach, gdzie mają siedziby uczelnie teatralne. Przewodniczącymi komisji w przypadku przewodu dr Anety Głuch-Klucznik była prof. Anna Seniuk-Małecka, Waldemara Krzystka - prof. Aleksandra Górska, Eweliny Ciszewskiej - prof. Zofia Uzelac.

- Wszystkie szkoły teatralne są w gorączce egzaminów wstępnych - mówi dr hab. Michał Staszczak, prorektor Szkoły Filmowej. - Dlatego, a przepisy to dopuszczają, posiedzenie komisji odbywa się on line.

Zdjęcia: Mikołaj Zacharow