Nagroda Długosza. Weronika Kobylińska z nominacją
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
21. 09. 2022. Wydział
Operatorski

Dr Weronika Kobylińska, wykładowczyni Katedry Fotografii, otrzymała nominację do Nagrody im. J. Długosza, za swoją książkę AWANGARDOWA KLISZA. POLSKA FOTOGRAFIA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM.

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą w Polsce, która wyróżnia dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki i kultury. Strategicznym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja książki naukowej i popularnonaukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.

AWANGARDOWA KLISZA.POLSKA FOTOGRAFIA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM (2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego) powstała jako efekt studiów nad historią polskiej fotografii międzywojnia, która dotąd sprowadzała się do narracji o silnej polaryzacji dwóch, radykalnie różnych obozów. W dotychczasowych badaniach podkreślano wyraźny rozdźwięk między piktorialną, Bułhakowską fotografiką a śmiałą, radykalną awangardą. Jednym z zasadniczych celów książki dr Kobylińskiej jest rewizja takiej – niegdyś popularnej – systematyzacji zjawisk, którą dziś uznać należy już za niewystarczającą. Autorka dokonuje krytycznego odczytania dotychczasowego zarysu granic polskiej fotografii awangardowej, jak i rekonstruuje informacje o marginalizowanych bądź zapomnianych praktykach fotograficznych.

Jubileuszowa, 25. Gala Wręczenia Nagrody im. Jana Długosza odbędzie się 27 października 2022 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Gratulujemy i trzymamy kciuki!