Oświadczenie Rektor
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
29. 10. 2020.
Pozostałe

dr hab. Milenia Fiedler, Rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, wystosowała oświadczenie do społeczności naszej Uczelni, w obliczu obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.

Szanowni Państwo,
Wykładowcy, Studenci, Doktoranci i Pracownicy Szkoły Filmowej w Łodzi!

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2020 roku wzbudza olbrzymi opór społeczny i wielu z nas czuje potrzebę wyrażenia własnego stanowiska i aktywnego protestu. Jako Rektor odnoszę się do tego z pełnym zrozumieniem i akceptacją. Uczelnia jako instytucja musi być wierna zasadzie neutralności światopoglądowej i politycznej. Nie oznacza to obojętności. Oznacza to, że jako społeczność uznajemy, że każdy ma prawo kierować się w życiu wyznawanym systemem wartości, otwarcie wyrażać własne przekonania i ich bronić, jeśli zostaną zagrożone. W tę naczelną zasadę wpisuje się osobiste prawo każdego do samostanowienia, by nikt nie podejmował decyzji i wypowiadał się w Jej lub Jego imieniu. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy spór dotyczy kwestii tak mocno związanych ze światopoglądem i wyznawanymi wartościami, dotykających wrażliwej sfery intymnej i osobistych, trudnych doświadczeń.

Ja, jako Rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, powstrzymam się od publicznego zajęcia stanowiska w tej sprawie, ponieważ takie wystąpienie mogłoby zostać uznane za głos wyrażony w imieniu całej szkolnej Społeczności i każdego z Was, a nie mój osobisty. Nie mam do tego prawa! Natomiast w pełni uznaję i będę bronić prawa każdego Wykładowcy, Studenta, Doktoranta i Pracownika Szkoły Filmowej w Łodzi do samostanowienia i publicznego zabrania głosu, do otwartego wyrażenia swoich myśli i poglądów i wyborów dokonywanych w zgodzie z wyznawanymi wartościami.

W imieniu całej Społeczności Szkoły Filmowej w Łodzi mogę i chcę wyrazić niepokój wobec demontowania podstawowych mechanizmów demokratycznych, naruszania zasady poszanowania godności obywateli i reakcji władz wobec postawy osób korzystających ze swego konstytucyjnego i obywatelskiego prawa do swobody wyrażania poglądów. Wyznawana przez naszą społeczność zasada respektowania różnorodności i wolności światopoglądowej odnosi się tym bardziej do sfery debaty publicznej i norm stanowienia prawa.

dr hab. Milenia Fiedler
Rektor Szkoły Filmowej w Łodzi