Funkcjonowanie uczelni zawieszone do 10 kwietnia
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
21. 03. 2020.
Pozostałe

Informujemy, że decyzją rządu, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, funkcjonowanie Szkoły Filmowej w Łodzi zostaje zawieszone do 10 kwietnia 2020.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne (tj. wykłady, ćwiczenia, warsztaty, spotkania i inne formy zajęć) oraz plany filmowe w naszej Szkole zostały odwołane.

Jednocześnie informujemy, że decyzją władz uczelni odwołane zostały także wszystkie wydarzenia organizowane przez Szkołę Filmową w Łodzi, w tym odbywające się w Teatrze Studyjnym, Kinie Szkoły Filmowej i Galerii Szklarnia.

Bardzo prosimy wszystkich studentów, wykładowców i pracowników naszej Szkoły
o odpowiedzialność, uszanowanie i poważne potraktowanie tej decyzji, zadbanie o odpowiednią profilaktykę i unikanie potencjalnych zagrożeń.

Szczegóły:
www.gov.pl/web/nauka/funkcjonowanie-uczelni-w-polsce-zawieszone-do-10-kwietnia


Stan epidemii w Polsce. Zajęcia na uczelniach zawieszone

W związku z wczorajszą decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, dzisiaj na posiedzeniu kierownictwa MNiSW postanowiliśmy o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia – analogicznie do terminu, który będzie obowiązywał w szkołach – powiedział szef resortu nauki Jarosław Gowin.
Wicepremier podkreślił, że jest to zawieszenie funkcjonowania uczelni, a nie ich zamknięcie.
Jak najszerzej kontynuowane powinny być zajęcie online – tak jak to się działo w ostatnim tygodniu. Tam, gdzie to jest możliwe, powinny być kontynuowane badania naukowe.

Władze uczelni zobowiązane są do zapewnienia działania podstawowych jednostek organizacyjnych – zauważył minister Jarosław Gowin.

Nowe rozporządzenie w przyszłym tygodniu

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu zostanie wydane rozporządzenie doprecyzowujące wszelkie podjęte ustalenia, przedstawione w sobotę przez wicepremiera Jarosława Gowina. Podkreśliła, że obecnie obowiązkowa jest już praca online. Obowiązek ten dotyczy dydaktyki studenckiej, studiów podyplomowych, studiów zaocznych i kształcenia doktorantów. Będziemy zalecać, aby uchwały dotyczące funkcjonowania uczelni także były podejmowane online albo przy użyciu narzędzi elektronicznych – dodała Anna Budzanowska.