Międzynarodowy konkurs filmowy Muzeum POLIN
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
01. 08. 2019.
Pozostałe

Na świecie żyje ponad 9 milionów potomków polskich Żydów. Jaki jest ich związek z krajem przodków? Muzeum POLIN zaprasza do twórczej próby odpowiedzi na to pytanie. Szkoła jest Partnerem konkursu.

Czternaście zwycięskich koncepcji filmów zostanie zrealizowanych i włączonych do epilogu wystawy stałej Muzeum POLIN poświęconej tysiącletniej historii polskich Żydów.

Liczy się opowieść
Prace w formie wideo o długości do 5 minut powinny obrazować współczesne społeczności żydowskie żyjące w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii, Europie, Izraelu, Polsce oraz Republice Południowej Afryki i odnosić się do dziedzictwa polskich Żydów poprzez opowiedzenie historii jednostek, rodzin, organizacji, wspólnot, wydarzeń lub przedmiotów szczególnej wagi, które stanowią łącznik między owymi społecznościami a miejscami, gdzie kiedyś żyły ich rodziny.

Zgłoszenia
Aplikacja konkursowa powinna zawierać opis koncepcji filmu (treatment, synopsis i logline), oraz wstępny budżet. Rodzaj proponowanych filmów jest dowolny, mogą być oparte na wywiadach, materiałach dokumentalnych i archiwalnych, domowych filmach video, animacji, sztuce video i innych. Do udziału w konkursie szczególnie zachęcamy filmowców, będących członkami społeczności, o których opowiadają. Ważne jednak, by uczestnicy konkursu wykazali w swoim portfolio jeden zrealizowany film o dowolnym metrażu, który został udostępniony publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia.

Termin składania projektów: do 31 sierpnia 2019.

Jury będzie oceniać przede wszystkim jakość artystyczną filmów oraz sposób ukazania związku społeczności żydowskiej w danym regionie z dziedzictwem polskich Żydów.

Międzynarodowe jury
Przewodnicząca: Barbara Kirshenblatt-Gimblett, główna kuratorka wystawy stałej Muzeum POLIN
Zastępczyni przewodniczącej: Joanna Fikus, kierowniczka Działu Wystaw Muzeum POLIN
Sekretarzyni: Katarzyna Tomczak-Wysocka, kuratorka organizacyjna, Muzeum POLIN
Eric Bednarski, pisarz i reżyser
Rebecca Guber, założycielka i dyrektorka Asylum Arts
Aviva Weintraub, dyrektorka Festiwalu Filmów Żydowskich w Nowym Jorku, kuratorka współpracująca, The Jewish Museum, Nowy Jork
Maria Zmarz-Koczanowicz, dokumentalistka, Szkoła Filmowa w Łodzi

Nagroda
Każdy z czternastu finalistów konkursu otrzyma nagrodę do 56.000 PLN brutto na produkcję jednego filmu krótkometrażowego. Wartość nagrody będzie uzależniona od złożonego projektu, który powinien uwzględniać wstępny budżet.

Ogłoszenie wyników: październik 2019.

Zwycięskie filmy będą stanowić część epilogu multimedialnej wystawy stałej Muzeum POLIN poświęconej tysiącletniej historii Żydów w Polsce. Od otwarcia w 2013 roku Muzeum odwiedziły ponad 3 miliony gości z całego świata. W roku 2016 Muzeum otrzymało tytuł Europejskiego Muzeum Roku (EMYA) oraz prestiżową nagrodę European Museum Academy (EMA). Misją Muzeum POLIN jest podtrzymanie dialogu w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Szczegóły: www.polin.pl