Kultura Produkcji. Konferencja w Szkole
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
04. 06. 2019. Wydział
Produkcja

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej zaprasza na Międzynarodową Konferencję "Kultura Produkcji: Społeczne i Ekonomiczne Aspekty Produkcji Filmowej". 10-11 czerwca, Szkoła Filmowa w Łodzi.

Rozwijane intensywnie w ostatnich latach w Polsce studia z zakresu kultury produkcji skłaniają nas do rozpoczęcia międzynarodowej wymiany praktyk badawczych. Produkcja każdego filmu jest innym doświadczeniem, ale by móc pogłębiać wiedzę o laboratorium pracy twórców filmowych, należy te doświadczenia poznawać, opisywać i analizować.

Rozmowy ze specjalistami, badaczami i aktorami rynku filmowego w Polsce i Europie będą odbywać się panelowo i dotyczyć następujących kwestii:
1. Problemy rentowności produkcji filmowej
2. Etnografia planu filmowego
3. Kinematografia w wymiarze regionalnym
4. Udział kobiet w rynku filmowym
5. Wkład kobiet do historii kinematografii Europy Środkowej
6. Produkcja wiedzy o problematyce kobiecej w kulturze filmowej

Liczymy na interesujące studia przypadków, opowieści z planów filmowych, inspirujące badania ilościowe i omówienia sposobów zarządzania produkcjami filmowymi i telewizyjnymi. Żywimy nadzieję na stworzenie platformy porównawczej wyników badań prowadzonych w Polsce i za granicą.
Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2019 roku w Szkole Filmowej w Łodzi (ul. Targowa 61/63).
Sesje pierwszego dnia będą odbywały się w językach polskim i angielskim z tłumaczeniami symultanicznymi. Serie drugiego dnia będą odbywały się w języku polskim.


Komitet organizacyjny: Artur Majer, Anna Pachnicka, Monika Talarczyk, Anna Wróblewska i Monika Czajkowska.