OSSA – o sztuce WIDZENIA
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
11. 09. 2018.
Pozostałe

Będziemy rozmawiać o WIDZENIU. Szkoła Partnerem XXII edycji Warsztatów Architektonicznych OSSA.

Święto architektury, które w tym roku odbędzie się w Łodzi, skupi uczestników warsztatów wokół motywu Widzenia; subiektywności postrzegania zależnego od uwarunkowań kulturowych, indywidualnych predyspozycji obserwującego oraz jego założeń i oczekiwań. W sukurs za Fryderykiem Nietzschem, śmiało twierdzącym, że „Nie ma czegoś takiego jak fakty, tylko interpretacje”, studenci z Polski i zagranicy pod czujnym okiem tutorów – architektów, artystów i społeczników - spróbują zmierzyć się z zadanym tematem w ramach proponowanych projektów, przestrzennych interwencji i towarzyszących dyskusji.

Obok podejmowanych przez wyselekcjonowane na drodze konkursu prac wstępnych grupy studentów działań projektowych, stanowiących trzon Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury, planowane są liczne wydarzenia towarzyszące: imprezy, wykłady i spacery, do udziału w których zaproszeni są wszyscy zainteresowani bez względu na reprezentowaną niszę twórczą. Wykorzystywane przy ich okazji lokalizacje, takie jak Art_Inkubator, Muzeum Książki Artystycznej czy odmieniona elektrociepłownia EC1, stanowią przy tym najgorętsze punkty na kreatywnej mapie miasta, składając się na przestrzenne spoiwo warsztatów.

Nie zapominając o szczególnie silnej pozycji Łodzi na polu twórczej awangardy na przestrzeni wielu lat, reprezentowanej chociażby przez działalność Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro czy Warsztatu Formy Filmowej, organizatorzy szczególny nacisk kładą na interdyscyplinarność - mnogość możliwości postrzegania warunkowanego również specyfiką używanego medium, w tym filmu. Szkoła Filmowa w Łodzi pomoże w organizacji pokazu filmowego, podczas którego zaprezentowane zostaną etiudy awangardowe oraz unikalne materiały archiwalne z komentarzem zaproszonych ekspertów. Rekrutacja do udziału w warsztatach ciągle trwa – czas do 16 września. Więcej informacji: http://ossa.com.pl/

W imieniu organizatorów – zapraszamy!