Rozpoczynamy projekt "Media Biznes Hub"
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
01. 07. 2018.
Pozostałe

Projekt "Media Biznes Hub: zintegrowany program rozwoju kompetencji w PWSFTViT w Łodzi" w Szkole od 1 lipca.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera realizuje projekt pod nazwą "Media Biznes Hub: zintegrowany program rozwoju kompetencji w PWSFTViT w Łodzi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu organizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, nabór nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z026/17-00 i wniosku o dofinansowanie nr WND-POWR.03.05.00-00-Z026/17.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry PWSFTViT oraz przygotowanie studentów do pracy w szeroko rozumianym sektorze kreatywnym i cyfrowych mediach, a także poprawę współpracy z otoczeniem rynkowym. Do realizacji tych zadań powołany zostanie „Media Biznes Hub” – nowa jednostka uczelni pełniąca funkcję akademickiego biura karier i przedsiębiorczości, która organizować i prowadzić będzie m.in. programy stażowe dla studentów, spotkania branżowe i kursy kompetencyjne z praktykami z rynku medialnego, cykliczny program przedsiębiorczości oparty na idei zespołów filmowych i kreatywnych startupów medialnych. Poza tym planowane są także szkolenia i kursy podnoszące kompetencje pracowników uczelni oraz rozbudowa informatycznego systemu zarządzania uczelnią i szkolnymi produkcjami filmowymi.

Projekt podzielony jest na moduły, w ramach których przewidziano:

1. Utworzenie akademickiego biura karier i przedsiębiorczości "Media Biz Hub", które prowadzić będzie następujące podzadania:
a. "Media Biznes Startup" - cykliczny program przedsiębiorczości oparty ideę zespołów filmowych i kreatywnych startupów medialnych. b. "Media Biznes Ekspert" - seria spotkań branżowych i kursów kompetencyjnych z praktykami i ekspertami.
c. "Media Biznes Lab" - nowoczesne laboratorium do nauki przedsiębiorczości i rynkowych innowacji medialnych.
d. "Pierwsza Praca" - wysokiej jakości programy stażowe.

2. Usprawnienie zarządzania uczelnią poprzez:
a. Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników uczelni.
b. Rozbudowę informatycznego systemu zarządzania uczelnią.
c. Wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania projektami filmowymi.

Planowany okres realizacji: od 2018-07-01 do 2022-06-30

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela: Sekcja Środków Pozabudżetowych PWSFTViT, ul. Targowa 57 (bud. R), 90-323 Łódź tel. 42 63 45 974, email: mkowalska@filmschool.lodz.pl