Jesteśmy w programie ERASMUS+!
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
06. 12. 2017.
Pozostałe

Świat już na nas czeka. /SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE/

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Filmowa otrzymała pozytywny wynik wniosku o kartę Erasmusa. Oznacza to, że od przyszłego roku akademickiego (2018/2019) będzie można aplikować o dotacje na zagraniczne projekty, warsztaty, praktyki studenckie, wyjazdy studentów, wykładowców i pracowników.

Studenci mogą wyjechać na jeden lub dwa semestry na studia do krajów programu oraz - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do krajów partnerskich oraz na staż od 2 do 12 miesięcy do krajów programu.

Wykładowcy i pracownicy administracyjni mogą wyjechać na okres od 2 dni do 2 miesięcy do krajów programu lub od 5 dni do 2 miesięcy do krajów partnerskich. Celem wyjazdu wykładowców jest realizacja programu dydaktycznego (minimum 8 godzin lekcyjnych w tygodniu), a pracowników administracyjnych - podnoszenie kwalifikacji i tzw. job shadowing (towarzyszenie w wykonywaniu obowiązków pracownikowi wybranej jednostki).

Wyjeżdżający w ramach programu Erasmus otrzymuje ryczałtowo stypendium na przejazd i koszt utrzymania, a jego wysokość zależy od wybranego kraju. Wyjeżdżać można do uczelni, która również posiada Kartę Erasmusa. Staże natomiast odbywać można w dowolnej instytucji, firmie, organizacji, domu reklamowym, wytwórni filmowej czy NGO. Wyjątkiem są administracje Unii Europejskiej.

Uwaga - ze względu na plan studiów wyjazdy na studia możliwe będą w następujących semestrach:

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, specjalność reżyseria
* semestr zimowy i letni IV roku
* semestr zimowy V roku

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, specjalność montaż filmowy
* semestr zimowy i letni IV roku
* semestr zimowy V roku

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, specjalność scenariopisarstwo
* studia licencjackie: semestr zimowy III roku
* studia magisterskie:
- semestr zimowy i letni I roku semestr
- zimowy II roku
(za wyjątkiem absolwentów innych uczelni, którzy rozpoczynają studia w Szkole na studiach magisterskich - wówczas tylko 2 i 3 semestr)

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, specjalność: sztuka operatorska
* semestr zimowy i letni III roku
* semestr zimowy i letni IV roku
* semestr zimowy V roku

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, specjalność: film animowany i efekty specjalne
* semestr zimowy III roku
* semestr zimowy i letni IV roku

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, specjalność: fotografia
* semestr zimowy i letni II roku
* semestr zimowy i letni III roku
* semestr zimowy i letni IV roku
* semestr zimowy V roku

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej (studia dzienne i zaoczne)
* studia licencjackie: semestr letni II roku
* studia magisterskie: semestr zimowy II roku

Wydział Aktorski
* semestr zimowy i letni II roku
* semestr zimowy i letni III roku

Ponieważ Szkoła jeszcze nie ma listy uczelni partnerskich, osoby chcące wyjechać muszą same skontaktować się z zagranicznymi uczelniami z zapytaniem o potencjalną możliwość studiowania/wykładania. Wybór uczelni należy skonsultować z wydziałowym Koordynatorem Erasmusa. W przypadku stażu wystarczy zgłosić się do określonej instytucji i również zapytać o możliwość odbycia praktyk. Następnie uzyskaną oficjalnie zgodę należy przekazać do Wydziałowego Koordynatora Erasmusa DO DNIA 12 STYCZNIA 2018 ROKU:

Koordynatorzy programu Erasmus + na poszczególnych Wydziałach:

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: specjalność reżyseria i scenariopisarstwo
Jakub Mikurda, jmikurda@filmschool.lodz.pl

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: specjalność montaż filmowy
Milenia Fiedler, m.fiedler@psm.org.pl

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, specjalność: sztuka operatorska
Józef Romasz, jromasz@filmschool.lodz.pl

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, specjalność: film animowany i efekty specjalne
Aleksandra Chrapowicka, achrapowicka@filmschool.lodz.pl

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, specjalność: fotografia
Anna Kazimierczak, akazimierczak@filmschool.lodz.pl

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Anna Pachnicka, annapachnicka@wp.pl

Wydział Aktorski
Kamil Retkiewicz, kretkiewicz@filmschool.lodz.pl

Wyjazd będzie możliwy dopiero po podpisaniu umowy o współpracy z wybraną uczelnią i po przejściu procesu rekrutacji w Szkole.

Szczegółowe informacje na temat Erasmusa można znaleźć w „Strefie Studenta” i w „Strefie pracownika uczelni” na stronie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/